obrázky od Jižní Kříž

Betlémské světlo


 

obrázky od Jižní Kříž

Vánoční besídka

Týden před štědrým dnem jsme se, tak jako každý rok, sešli ve farské klubovně, abychom společně oslavili Vánoce a rozdali si dárky. Sobotu jsme strávili vyráběním vánoční výzdoby, zdobením stromečku, zpíváním koled, vánočními zvyky a tradicemi. Zahráli jsme si spoustu her a také jsme zanesli nejaké zrní a zeleninu zvířátkům do lesa. Večer jsme si rozdali dárky a při té příležitosti jsme oslavili 5 let od založení oddílu Jižní kříž. Ráno jsme poslali světlušky a vlčata domů a s Drakama jsme zanesli Betlémské světlo do kostela.

obrázky od Jižní Kříž

Výprava do Ratíškovic

V pátek 4.11. jsme s oddílem kolem páté hodiny večerní nasedli na autobus do Ratíškovic. Dorazili jsme na klubovnu a začali se scházet i skauti z oddílu Trojka, se kterými jsme měli strávit večer na klubovně. Společně jsme si zahráli spoustu her a užili mnoho legrace. Další den jsme vstávali brzy, abychom se stihli připravit na závod, který se ten den konal. Kolem poledne bylo vyhlášení výsledků. Umístili jsme se celkem 4x.

obrázky od Jižní Kříž

Výprava za dalším případem

Na sobotu 15.10. si nás Sherlock opět svolal k dalšímu případu do naší skautské klubovny. Místní čarodějnici se ztratila věštecká koule. Hlavním podezřelým se stal farmář, který bydlí nedaleko a s kterým vede čarodějnice dlouholeté spory. Podezřelý byl naposled spatřen u Větřáku s vozíkem naloženým kupou slámy a tak jsme sledovali jeho stopu. Ke konci cesty se k nám připojila i čarodějnice a s její pomocí jsme farmáře našli.

obrázky od Jižní Kříž

Výprava do Vřesovic

obrázky od Jižní Kříž

První oddílovka

obrázky od Jižní Kříž

První oddílovka

obrázky od Jižní Kříž

Ukončení skautského roku 2010-2011

obrázky od Jižní Kříž

Český den proti rakovině 11.5.2011

11. května se konal Český den proti rakovině a náš oddíl se ho jako každoročně zúčastnil. Sešli jsme se kolem druhé hodiny odpoledne v naší klubovně, kde jsme se rozdělili do tří skupin. Poté jsme vyrazili do ulic a nabízeli jsme lidem, zda nechtějí přispět na výzkum rakoviny.

obrázky od Jižní Kříž

Tvůrčí dílna 2.4.2011

2. dubna se konala tvůrčí dílna v Hodoníně. Sešli jsme se v počtu 25 členů. Na dílně jsme měli možnost si vyrobit různé zajímavé věci a naučit se nové dovednosti. Např. plést pomlázku, vyrobit píšťalku z vrbového proutku, žonglovat, vyrobit si různé papírové dekorace  nebo zápisníky, vyrobit si marcipánové zvířátko…