obrázky od KPS

Brigáda na klubovně sobota 17. 1. 2009

obrázky od KPS

Vývoj událostí po třech týdnech po požáru

Je po novém roku a události se patřičně pohnuly kupředu. Především se nám podařilo naplno rozjet sbírku a to na několika frontách - (kasička na obci, infokanál, plakáty s číslem sbírkového účtu, Betlémské světlo, e-maily, web, osobní kontakty ...). K dnešnímu datu máme zatím vybráno celkem 74 739,- Kč. Moc nás těší podpora všech možných lidí, rodin, firem, spolků atd. Peníze přicházejí nejen z Ratíškovic, ale ze všech koutů republiky ba i světa. Sbírka se úspěšně rozběhla a bude pokračovat až do jara. Všem dárcům velmi děkujeme.

Na samotné klubovně zatím proběhly další dvě velké sobotní celodenní brigády cca po 20-ti lidech a několik menších akcí ve všední dny (dle potřeby a možností zúčastněných). Udělalo se ovšem obrovské kvantum práce - zde je stručný výpis za všechny doposud proběhnuvší brigády:

obrázky od KPS

práce na požárem zasáhlé klubovně v Ratíškovicích

obrázky od KPS

Požár na Junácké klubovně - vývoj událostí v průbehu 3 dnu

Na nedělní narychlo svolané poradě (po první brigádě) jsme konstatovali několik věcí. Mimo to, že stojíme před obrovským dlouhodobým problémem, jehož řešení nás bude stát mnoho času, peněz a nervů se přihodilo také několik "šťastných" náhod, díky nimž se z této nešťastné události nestala tragédie. Máme tím na mysli, že nedošlo k žádnému vážnému zranění nebo dokonce ztrátám na životech. S tím souvisí i včasné zjištění požáru a rychlý příjezd hasičů, čímž došlo k uhašení požáru než stihl zapálit okolní les. Také je dobře, že máme objekt a vybavení klubovny řádně pojištěné, kolik ale dostaneme od pojišťovny a nakolik to pokryje náklady na rekonstrukci - to je ve hvězdách (čekáme na příjezd tzv. likvidátora). Ale dosti spekulací, musíme řešit co dál.

obrázky od KPS

Požár na klubovně neděle 14. 12. 2008 - aktualizovaná verze

Požár na junácké klubovně v Ratíškovicích - neděle 14. 12. 2008

Stručný popis události:

Po zdárně ukončené akci "JUNÁCKÁ ZABÍJAČKA 2" jsme se večer rozešli do svých domovů s výslužkou v podpaždí. Na klubovně zůstalo na nocleh pouze několik přespolních účastníků akce.
Požár vypukl zhruba půl hodiny po půlnoci. Byl zpozorován v zárodku Marťanem, který shodou okolností ještě uklízel po sobotní zabijačce. Když zjistil, že nezvládne oheň uhasit hasícím přístrojem, duchapřítomně vzbudil ostatní kamarády, kteří již spali v horní místnosti - čímž jim pravděpodobně zachránil život, a zavolal hasiče. Běhěm asi tří minut se požár masivně rozšířil do prostorů nad krbem - přístřešků, meziprostor stropu, hůry a střechy. Vzápětí dorazila Policie ČR a následovaly čtyři hasičské sbory - z Hodonína, Ratíškovic, Dubňan a Vracova. Požár se mezitím rozšířil do celé dřevěné části klubovny - hůra, přístřešky, horní místnosti, krovy a strop ve velké místnosti. Pak následoval asi hodinový souboj s plameny, za přihlížení zděšených skautských činnovníků a několika desítek zvědavých občanů. Dohašování menších ložisek požáru trvalo zhruba další dvě hodiny. Klubovnou proteklo odhadem 20 kubíků vody. Co neshořelo je promáčené. Ve sklepě je hladina vody.
Po uhašení požáru zůstali u ohořelé klubovny až do příjezdu požárního vyšetřovatele ratiškovičtí hasiči. Požární technik přijel kolem deváté hodiny ranní, kdy už se ke klubovně opět scházel skautský lid s nabídkou pomoci při likvidaci následků požáru. Po ohledání objektu vyšetřovatelem a jeho souhlasu bylo domluveno, že se začnou likvidovat ohořelé trosky klubovny v 13 hod. Požární technik Stanislav Klásek konstatoval, že příčinou požáru bylo špatně provedené těleso komínu od krbu.

obrázky od KPS

3. kuželky 29. 11. 2008

 

obrázky od KPS

Rodinný tábor 2008

 

obrázky od KPS

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ + TÁBORÁK 2008

Neděle 25.5.2008 14:00 - 21:00 hod. Akce se velmi vydařila. Soutěžilo 75 dětí a všichni se skvěle vyřádili na skákacím hradě - skluzavce. Dalších komentářů netřeba kuknite na fotky. Palis

obrázky od KPS

Turnaj v kuželkách 2 (24.5.2008)

Turnaj v kuželkách 2 (24.5.2008) Ratíškovická kuželna, účast 20 hráčů, vítězka v kategorii ŽENY - Šikula, vítěz v kategorii MUŽI - Hawel. Dobrá akce. Zápis vyhotovil Palis

obrázky od KPS

Drákula 22