obrázky od KPS

Turnaj v kuželkách

obrázky od KPS

Rodinný tábor - Nová ves 2007

obrázky od KPS

Rodinný tábor - Nová ves 2006

Rodinný tábor - Nová ves 2006

Rodinný tábor - Nová ves 2006

obrázky od KPS

Táborák pro nejmenší na dětském hřišti "Pod junáckou vlajkou" léto 2006

obrázky od KPS

Svaťova svatba

obrázky od KPS

Výlet do Znojma

obrázky od KPS

Vznik Klubu Přátel Skautingu - KPS

Ke dni 28. 10. 2005 došlo ke zrušení neformálního sdružení KPJ - Klubu přátel junáka a založení oficiálního KLUBU PŘÁTEL SKAUTINGU, dále jen KPS. Z hlediska fungování klubu se prakticky skoro nic nemění, ale pro osvěžení paměti: Členem klubu přátel skautingu se stává každý, kdo se hlásí k hodnotám skautingu a zároveň podporuje úsilí Junáka o výchovu mladé generace. Minimální podpora se projevuje tak, že členové klubu se každoročně zaregistrují zaplacením standartního registračního poplatku. Dále se členem KPS stává automaticky každý dárce finanční částky přesahující částku registračního poplatku. Mezi další formy podpory našeho skautského střediska patří: účast na akcích (Železná sobota, Drákula, Neckyáda, Junácká akademie, tábory), přispívání do střediskového časopisu Bumerang, či jeho sponzorování atd.