obrázky od Squaw

Členský příspěvek na rok 2018!

 

Pozor, s novým rokem přichází nutnost registrace, jak stávajících, tak nových členů oddílu.

Členský příspěvek pro tento rok je stanoven na:

* 450 Kč v případě, že se registruje pouze jeden člen rodiny

* 400 Kč v případě, že se registrují 2 a více členů rodiny (není nutné registrovat všechny v rámci jednoho oddílu, stačí v rámci střediska, tzn. že pokud se jeden bude registrovat u Tuláků a další u Squaw, stále platí rodinná sleva): V ceně je zahrnut registrační poplatek pro Ústředí Junák-český skaut (260,-Kč), poplatek pro kraj (35,-Kč), poplatek pro okres (80,-Kč), prostředky pro zabezpečení fungování klubovny (Středisko; nikoliv oddíl 25,-Kč/75,-Kč) a skautský časopis pro příslušnou věkovou kategorii.

 * Letos jsme se rozhodly vybrat navíc 200 Kč na činnost oddílu (potřeby na tvoření, drobné odměny, družinové nášivky a šátky, potřeby na družinovky, atd.)

Členský příspěvek 600 Kč/650 Kč je nutné !!odevzdat nejpozději do pátku 26.1.2018!! nejlépe na družinovkách některé z vedoucí. Přineste prosím přesnou částku, často nemáme jak vracet!

Případné dotazy: Eliška Příkaská 731358605