obrázky od Squaw

Členský příspěvek pro rok 2019

Pozor, s novým rokem přichází nutnost registrace, jak stávajících, tak nových členů oddílu.

Členský příspěvek pro tento rok je stanoven na:

● 500 Kč v případě, že se registruje pouze jeden člen rodiny

● 450 Kč v případě, že se registrují 2 a více členů rodiny (není nutné registrovat všechny v rámci jednoho oddílu, stačí v rámci střediska, tzn. že pokud se jeden bude registrovat u Tuláků a další u Squaw, stále platí rodinná sleva)

V ceně je zahrnut registrační poplatek pro Ústředí Junák-český skaut, poplatek pro kraj a okres, prostředky pro zabezpečení fungování klubovny a skautský časopis propříslušnou věkovou kategorii.

Členský příspěvek 500 Kč/450 Kč je nutné !!odevzdat nejpozději do pátku 25.1.2019!! nejlépe na družinovkách některé z vedoucí. Přineste prosím přesnou částku, často nemáme jak vracet!

Případné dotazy: Eliška Příkaská 731 358 605, Lenka Vařáková - Kuli 723 476 617