obrázky od Středisko Ratíškovice

Lampionový průvod v Ratíškovicích + oslavy 100 let republiky 27.10.2018

 proběhne v sobotu 27. 10. 2018. Sraz v 17:30 u Obecního úřadu v Ratíškovicícch.

Pokud možno dostavte se všichni skauti, skautky, vlčata, světlušky a vedoucí ve skautských krojích.

Více informací na plakátě v příloze- ZDE

obrázky od Středisko Ratíškovice

DUŠIČKOVÝ ZÁVOD aneb Bigglesův memoriál 29. ročník

 proběhne v sobotu 3. 11. 2018 na klubovně v Ratíškovicích. Více informací na plakátě v příloze - ZDE

obrázky od Středisko Ratíškovice

SCHŮZE SRJ (Střediskové rady Junáka Ratíškovice)

  proběhne v pátek 2. 11. 2018 v 19 hodin na junácké klubovně v Ratíškovicích.  Mimo jiné proběhne PORADA NA DUŠIČKOVÝ ZÁVOD - Bigglesův memoriál - účast všech rozhodčích nutná! Palis