obrázky od Středisko Ratíškovice

SCHŮZE SRJ (Střediskové rady Junáka Ratíškovice)

  proběhne v pátek 8. 12. 2017 v 19 hodin na junácké klubovně v Ratíškovicích. Palis