obrázky od Tuláci

Registrace na další rok - Tuláci

Vážení rodiče, pro následující rok je nutno zaplatit každoroční registraci.

Členský příspěvek pro tento rok je stanoven na:

* 500 Kč v případě, že se registruje pouze jeden člen rodiny

* 450 Kč v případě, že se registrují 2 a více členů rodiny (není nutné registrovat všechny v rámci jednoho oddílu, stačí v rámci střediska, tzn. že pokud se jeden bude registrovat u Tuláků a další u Squaw, stále platí rodinná sleva).

 

obrázky od Tuláci

Vánoční pochrap Tuláci

Kdy: 15.12.2018 v 17 hodin

Kde: u klubovny v Ratíškovicích

S sebou: karimatku, spacák, věci na spaní, věci na oddílovku, pití, 50 Kč, dárek pro kamaráda (klidně i více) a hlavně dobrou vánoční náladu :)

Konec: 16.12.2018 v 10 hodin u klubovny

Kontakt: Martin Bob Macek - 604 484 084

obrázky od Tuláci

Fotky z tábora Tuláci & Squaw 2018 – Trosečník

Zdravíme z tábora Tuláků a Squaw!

Na níže uvedeném odkaze si můžete prohlédnout aktuální fotky a videa z našeho tábora. Fotky se budeme snažit nahrávat alespoň každý druhý den, dle vytížení a času.