obrázky od Jižní Kříž

Lední výprava

V sobotu 21.1. nás v klubovně navštívil čaroděj Merlin se vzkazem od Sherlocka, že mu máme pomoci najít truhlu se vzácnou věcí, která patřila králi Artušovi. Nemusel nás dlouho přemlouvat, protože nás láká každé dobrodružství. Vydali jsme se kam nám Merlin řekl. Sešli jsme se u obory a museli jsme splnit pár úkolů, až potom nám ukázal cestu dál. Dostali jsme se na Kerchůvek a vyslechli něco o historii tohoto místa. Zde jsme se také utkali se zakuklenými stíny. Po jejich porážce jsme zjistili kam máme jít dál. Šli jsme dlouho polními cestičkami, až jsme přišli na větřák a tam našli ukrytou truhlu. Úkol jsme opět splnili a truhlu po Merlinovi poslali králi Artušovi.