obrázky od Bob

Obnovení kontaktní činnosti Junáka - Informace pro rodiče napříč oddíly

Vážení rodiče a členové našeho střediska,

Junák od 10. května obnovuje činnost ve všech krajích a to v počtu 30ti osob ve venkovních prostorech. To znamená, že je již možné pořádat schůzky (oddílové a družinové) a jednodenní výpravy. Pro více informací týkajících se schůzek kontaktujte své vedoucí oddílů, obnovení běžné činnosti závisí na kapacitách vedoucích jednotlivých oddílů. Je samozřejmé, že je nutno dodržovat určitá opatření a k tomu slouží tento příspěvek. Pokud se vaše dítě testuje ve škole a splňuje podmínky uvedené níže, stáhněte si vzor čestného prohlášení v přiloze tohoto příspěvku.

Podmínky a omezení

 1. Venku se může setkat skupina až 30 osob (přestože uvnitř je možná činnost pro 3 členy + 1 vedoucího, doporučujeme se aktivitě uvnitř zcela vyhnout).
 2. Při venkovní činnosti je nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity, a to nejméně 15 m2 na osobu.
 3. Respirátory jsou povinné ve vnitřních prostorách staveb (dětem do 15 let stačí všude chirurgické roušky). Dále jsou povinné alespoň chirurgické roušky i vždy, dojde-li k setkání dvou a více osob (jakéhokoli věku) na vzdálenost menší než 2 metry.
 4. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. O testech a alternativách níže. Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.
 5. V rámci skupiny je vhodné udržovat rozestupy, pokud je to možné. Rozestupy nejsou povinné.
 6. Setkávání za těchto podmínek se vztahuje pouze na sportovní a volnočasovou činnost osob do 18 let věku. Osoby nad 18 let se mohou účastnit pouze v pozici vedoucích. Prezenční setkávání oddílových rad, týmů vzdělávacích akcí apod. je nadále vládním nařízením zakázané, resp. omezené na nejvýše 2 osoby. Toto nadále platné omezení se vztahuje i na běžnou roverskou činnost osob starších 18 let.

Každý potřebuje test (nebo alternativu)

Každá osoba účastnící se každého setkání, s výjimkou dětí do 6 let, musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
 2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (nárok na antigenní testy zdarma ve veřejném testovacím místě má každá osoba jednou za tři dny)
 3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (možný vzor čestného prohlášení)
 4. absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem
 5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
 6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
 7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

Povinnost prokázání bezinfekčnosti testem, očkováním nebo prodělanou nákazou se z nařízení vlády vztahuje vždy na všechny účastníky, kromě dětí do 6 let. I na děti, které v daném týdnu nemají test ze školy. I na děti, které mají ve škole antigenní test jednou týdně a už od jeho provedení uplynulo více než 72 hodin. I na středoškoláky, kteří mají zatím výuku jen dálkově. I na dospělé, kteří test nepotřebují do práce. Prostě na všechny, kromě dětí do 6 let.

 

Poznámka k testům z lékárny. Jejich použití podle bodu 4 je možné. Může se jednat o test koupený rodinou a přinesený k provedení na zahájení schůzky. Naopak není možné udělat test z lékárny doma a přinést o jeho provedení čestné prohlášení. Test z lékárny musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích daného setkání.

 

Za Junák Ratíškovice

Martin Macek - Bob

 

Informace čerpány z Křižovatky - https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5633-vykonna-rada-podminky-pro-obnovovani-kontaktni-cinnosti-plus-zive-vysilani-4-5-vecer

PřílohaVelikost
estné prohlášení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.pdf38.51 KB