obrázky od Středisko Ratíškovice

OBSAZENOST klubovny Junáka Ratíškovice

 

 

15. 9. 2019 neděle - Chůze s hůlkami + koloběžky (Petřáčka)

6. 10. 2019 neděle - sněm střediska Ratíškovice

11. - 13. 10. 2019 - 36. odd. Termiti Brno (Kaskadér)

25.10. - 26. 10. pá-so - odd. Tuláci Ratíškovice (Bob)

26. - 28. 9. 2019 so-po - Pathfinder Břeclav  (Mochťáková)

1. - 2. 11. 2019 - TSK Čejkovice

2. 11. 2019 sobota - Dušičkový závod (Bigglesák) okresní jun. závod

20. - 21. 12. 2019 - odd. Squaw Ratíškovice

21. - 22. 12. 2019 - odd. Tuláci Ratíškovice

22. - 23. 12. 2019 - odd. Trojka Ratíškovice