obrázky od Tuláci

Registrace na další rok - Tuláci

Vážení rodiče, pro následující rok je nutno zaplatit každoroční registraci.

Členský příspěvek pro tento rok je stanoven na:

* 500 Kč v případě, že se registruje pouze jeden člen rodiny

* 450 Kč v případě, že se registrují 2 a více členů rodiny (není nutné registrovat všechny v rámci jednoho oddílu, stačí v rámci střediska, tzn. že pokud se jeden bude registrovat u Tuláků a další u Squaw, stále platí rodinná sleva).

 

V ceně je zahrnut registrační poplatek pro Ústředí naší organizace Junák-český skaut, kraj a okres, prostředky pro zabezpečení fungování klubovny a našeho střediska.

Každý člen v rámci registrace také bude pravidelně dostávat skautský časopis pro příslušnou věkovou kategorii.

 

Prosíme o zaplacení této částky některému z našich vedoucích nejpozději do soboty 19. 1. 2019 (prosíme o přesnou částku, naši vedoucí nemají kapacity na to Vám vracet).

Je možné taky registraci zaplatit na střediskový účet: 156292644 / 0300. Ale do zprávy příjemci je NUTNO uvést oddíl a jméno člena v tomto tvaru: Tulaci/JmenoPrijmeni. U platby za sourozence postačí uvést pouze příjmení vaší rodiny a názvy oddílů. Bez této zprávy nebudeme schopní identifikovat platbu a způsobíte tím problémy jak nám, tak i Vám.

 

Děkujeme za pochopení.

Pro jakékoliv informace kontaktujte Martina "Boba" Macka: 604 484 084; hracher@gmail.com