obrázky od Jižní Kříž

Roznášení Betlémského světla a oslava Vánoc 24.12.2009

Letos jsme oslavu Vánoc spojili s tradičním roznášením Betlémského
světla. Nejprve jsme si zazpívali v klubovně pár koled, rozdali vánoční
dárky a poseděli. Poté jsme odpálili každý svou svíčku či petrolejku od
Betlémského světla a rozdělili se do dvou skupin tak, aby jsme roznesli
světlo všem, kteří ho chtěli mít doma jako nedílnou součást Vánoc.