obrázky od Jižní Kříž

Vánoční besídka

Týden před štědrým dnem jsme se, tak jako každý rok, sešli ve farské klubovně, abychom společně oslavili Vánoce a rozdali si dárky. Sobotu jsme strávili vyráběním vánoční výzdoby, zdobením stromečku, zpíváním koled, vánočními zvyky a tradicemi. Zahráli jsme si spoustu her a také jsme zanesli nejaké zrní a zeleninu zvířátkům do lesa. Večer jsme si rozdali dárky a při té příležitosti jsme oslavili 5 let od založení oddílu Jižní kříž. Ráno jsme poslali světlušky a vlčata domů a s Drakama jsme zanesli Betlémské světlo do kostela.