obrázky od Jižní Kříž

Výprava za dalším případem

Na sobotu 15.10. si nás Sherlock opět svolal k dalšímu případu do naší skautské klubovny. Místní čarodějnici se ztratila věštecká koule. Hlavním podezřelým se stal farmář, který bydlí nedaleko a s kterým vede čarodějnice dlouholeté spory. Podezřelý byl naposled spatřen u Větřáku s vozíkem naloženým kupou slámy a tak jsme sledovali jeho stopu. Ke konci cesty se k nám připojila i čarodějnice a s její pomocí jsme farmáře našli. Přiznal se, že ukradl kouli, aby se podíval jaká bude jeho úroda v budoucnu, a protože byla čarodějnice dobrosrdečná, smířila se s farmářem a na důkaz nového přátelství mu ukázala, jak to s jeho úrodou bude.