obrázky od Tuláci

Výsadba stromů - Dubňanská alej

Jak jinak než prací strávit svátečně laděné sobotní dopoledne.

Obec Ratíškovice nás oslovila s prosbou o spolupráci při výsadbě třešňové aleje v lokalitě od DPS po vodárnu směrem na Dubňany. Vše zorganizoval místostarosta Radim Šťastný, který zajistil bagr a multikáru. Zúčastnili se převážně členové KPS, vedení oddílu Tuláci a skautky z oddílu Squaw. Roli menážního pracovníka se ujala Petřáčka.

Bylo vysázeno kolem 130 mladých třešní.

Děkujeme všem zúčastněným. Hrach

Vložit obrázky: 
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej
Výsadba stromů - Dubňanská alej