Naše středisko Junák Ratíškovice zastřešuje skautské oddíly v Ratíškovicích, Vracově a Čejkovicích (a přilehlých obcí u Čejkovic).

V Ratíškovicích jsou to 3 oddíly: Tuláci – chlapecký; Squaw – dívčí; Trojka – smíšený.

Ve Vracově je to oddíl Andromeda; V Čejkovicích fungují družiny z oddílu TSK Čejkovice.

1. oddíl Tuláci Ratíškovice

Oddíl Tuláci je čistě chlapecký oddíl, který působí  v Ratíškovicích. Nové členy přijímá neustále, a to od sedmi let. Přes rok jezdí na výpravy, na klubovně jsou pravidelně pochrapy (přespání), zúčastňují se různých akcí a o letních prázdninách jezdí na tábor s oddílem Squaw.

Klasické schůzky (oddílovky) probíhají v sobotu odpoledne v 15 hodin. Děti jsou rozděleny do dvou družin – vlčácké a skautské.

Stránku oddílu, kde jsou veškeré důležité informace, jako rozpis akcí, kontakty na vedoucí, atd. naleznete při kliknutí na odkaz – zde.

Facebook oddílu, kam se pravidelně přidávají fotky z akcí a informace, naleznete při kliknutí na odkaz – zde.

2. oddíl Squaw

Jsme dívčí skautský oddíl s více jak 30 letou tradicí. Po celý rok přijímáme nové členky od 7 let. Jezdíme společně na výpravy a výlety, učíme se novým věcem a zažíváme společná dobrodružství. Spolu s oddílem Tuláci jezdíme každý rok na letní tábor.

Náš oddíl Squaw tvoří 3 družiny rozdělené podle věku. Holky se schází každý pátek od 16:30 do 18:00 na samostatných schůzkách na klubovně v Ratíškovicích.

    • Myšky – světlušky (7-10 let)
    • Víly – skautky (11-13 let)
    • Draci – rangers (14-15 let)

Veškeré důležité informace, jako rozpis akcí, kontakty na vedoucí, seznam věcí na schůzku atd. naleznete při kliknutí na odkaz – zde.

Aktuality, pozvánky a fotografie z akcí naleznete na našem facebooku “Dívčí oddíl Squaw Ratíškovice” – zde.

3. oddíl Trojka Ratíškovice

Jsme smíšený skautsky oddíl, který přijímá děti školního věku.

Scházíme se dvakrát týdně na družinovkách, jednou za měsíc máme oddílovou akci a 4x do roka přespání, tak se neboj a přidej se k nám! Jsme v tom spolu, jsme TROJKA. 🙂

Stránku oddílu, kde jsou veškeré důležité informace, jako rozpis akcí, kontakty na vedoucí, atd. naleznete při kliknutí na odkaz – zde.

Facebook oddílu, kam se pravidelně přidávají fotky z akcí a informace, naleznete při kliknutí na odkaz – zde.

8. oddíl Hoshoo

Hoshoo je klub kmene dospělých či roverský kmen, působící ve Vracově.

Pravidelně se neschází, funguje spíše namátkově.

10. oddíl Andromeda

Andromeda Vracov je skautský oddíl pro děvčata i chlapce od 6 let.

Během roku se nejčastěji potkáváme každý týden na schůzkách probíhajících v areálu Březíčka Vracov:

  • Vlčata v pondělí od 15:45 do 17:15.
  • Světlušky v pátek od 16:00 do 17:30.
  • Skautky ve čtvrtek od 17:30 do 19:30.
  • Skauti jsou aktuálně v řešení.

Dále jezdíme na výpravy a každé léto na tábor!

11. oddíl TSK Čejkovice

Oddíl se skládá ze 10 družin a čítá stabilně přes 90 registrovaných členů.

Veškeré výchovné a pedagogické funkce jsou zastávány odborně kvalifikovanými vedoucími. Počínaje kurzy rádců družin, odborné vzdělání vůdce a jeho zástupce (vůdcovská zkouška, čekatelská zkouška), vůdce a zástupce jsou zároveň plně kvalifikovanými zdravotníky zotavovacích akcí. Odborné vzdělání je průběžně zvyšováno dalšími odbornými kurzy.

Stránku oddílu, kde jsou veškeré důležité informace, jako rozpis akcí, kontakty na vedoucí, atd. naleznete při kliknutí na odkaz – zde.

KPS - Klub přátel skautingu

Klub přátel skautingu je neoficiální sdružení současných i bývalých členů střediska či oddílů, příznivců a přátel Junáka Ratíškovice. 

Nepravidelně se schází na akcích svých i střediskových, různých brigádách nebo se také účastní kuželkářské ligy v Ratíškovicích.