O akci

Společně proti leukémii! (dříve Kapka naděje nebo jen Kapka) je humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junák – český skaut.

Cílem akce je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace.

Každoročně během víkendu v polovině června umývají dobrovolníci z řad roverů, skautů a skautek ve věku 15-26 let – na předem sjednaných čerpacích stanicích po celé České republice přední skla přijíždějících automobilů, podávají řidičům informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Zároveň od nich přijímají do připravených kasiček finanční prostředky na program nadace.

Naše středisko se této akce pravidelně účastní, je-li oficiálně vyhlášena Junákem. Pravidelně se zapojujeme v Ratíškovicích a Vracově.

A jak nám to šlo minulé roky?

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti […]

Ve dnech 8. a 9. června 2018 se oddíly Tuláci a Squaw zapojily do celostátní sbírky Společně proti leukémii, stejně jako i v předchozích letech. Celkem jsme umyli okna na 322 autech (v pátek 120 a v sobotu 202) a celková vybraná částka činí 16 616,- korun! To je opravdu hodně a všem, kteří se […]

Už poněkolikáté jsme se zapojily do dobročinné akce s názvem KAPKA. Tento rok se uskutečnila 12.6.2009. Na čerpací stanici v Ratíškovicích se nás sešlo 5 – Husky, Zuzka, Sýkorka, Bob a Fiš. Všem lidem co měli zájem přispět na Nadaci pro transplantace kostní dřeně jsme umyli přední sklo na autě. Všem dárcům děkujeme.  

Jako už poněkolikáté jsme se vydali na benzínky protáhnout si tělo, omrknout nová auta no a mimo jiné taky umýt jim přední sklo (bohužel jsme byli někdy nuceni umývat sklo i těm starým:)). Nikoli však proto, abychom měli dobré svědomí, že všichni budou dobře vidět na cestu, ale proto, abychom vydělali nějaké peníze pro Nadaci […]

SPOLEČNĚ PROTI LEUKEMII Kapka je každoroční několikadenní akce, pořádaná Nadací pro transplantaci kostní dřeně a Junákem, svazem skautů a skautek ČR, na podporu programu transplantací kostní dřeně v České republice. Rok od roku je Kapka silnější a silnější, čímž více a více pomáhá nemocným. Nic z toho by nebylo možné bez Junáka. (MUDr. Vladimír Koza, […]

Rok od roku je Kapka silnější a silnější, čímž vice a více pomáhá nemocným. Nic z toho by nebylo možné bez Junáka. (MUDr. Vladimír Koza ,předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně) A tak se i náš oddíl zúčastnil této akce, která byla věnována výběru peněz na transplantaci kostní dřeně. Úkolem účastníků bylo umýt […]