Z historie a součanosti střediska Ratíškovice

Tato stránka uvádí určité statistiky z vývoje našeho střediska od jeho znovuobnovení v roce 1990 a pár informací k důležitým událostem z historie. Naleznete zde aktuální i historické údaje ohledně vývoje členské základny či složení střediskové rady.

Ve spodní části stránky jsou také koncentrované informace ohledně požáru naší klubovny v Ratíškovicích.

Složení střediskové rady

Středisková rada (SRJ) je nejvyšším řídícím orgánem střediska Junáka mezi sněmy.

Členy střediskové rady jsou:

  • vedoucí střediska a jeho zástupce (zvoleni na sněmu střediska)
  • další členové zvoleni do rady na sněmu střediska – u nás standardně jeden člen za KPS
  • vedoucí oddílů střediska

V čele střediskové rady stojí vedoucí střediska, který je statutárním orgánem střediska. V případě jeho nepřítomnosti vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu zástupce vedoucího střediska.

Volební období 2019 – 2023 – aktuální
Volební období 2019 – 2023 – aktuální (prodloužené)
Vedoucí střediska Bc. Martin Macek
Zástupce VS Mgr. Ing. Tomáš Svoboda, Pavel Hnilica
Výchovný zpravodaj X
Výchovná zpravodajka X
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Filip Kundrata
Správce klubovny Martin Kotásek
Předseda SRK Ing. Svatopluk Stokláska
Členové SRK Kamila Vybíralová, Eliška Macková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Bc. Martin Macek
Vůdce oddílu 002 SQUAW Lenka Vařáková 
Vůdce oddílu 003 Trojka Markéta Machalová 
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Bc. Kateřina Polášková (do 2021), Karolína Rybová (od 2021)
Vůdce oddílu 011 TSK Čejkovice Zbyněk Škrobák
Volební období 2016 – 2019
Volební období 2016 – 2019
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Mgr. Ing. Tomáš Svoboda
Výchovný zpravodaj X
Výchovná zpravodajka X
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Filip Kundrata
Správce klubovny Jakub Švábek (do 2018)
Předseda SRK Tereza Koplíková
Členové SRK Tomáš Stokláska, Ing. Stanislav Kočí
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Martin Macek
Vůdce oddílu 002 SQUAW Kamila Vařáková (do 2018), Lenka Vařáková (od 2018)
Vůdce oddílu 003 Trojka Petra Bařinová (do 2019), Markéta Machalová (od 2019)
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Martina Hodesová (do 2017 sloučení s TSK Čejkovice)
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Bc. Kateřina Polášková
Vůdce oddílu 011 TSK Čejkovice Zbyněk Škrobák
Volební období 2013 – 2016
Volební období 2013 – 2016
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Ing. Svatopluk Stokláska
Výchovný zpravodaj  
Výchovná zpravodajka  
Hospodář Zuzana Hnilicová
Zpravodaj pro KPS Filip Kundrata
Člen SRJ Filip Kundrata
Předseda SRK Bc. Tomáš Svoboda
Členové SRK Tereza Koplíková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Ing. Jiří Stokláska (do 1/2014), Pavel Foltýn
Vůdce oddílu 002 Squaw Kamila Vařáková
Vůdce oddílu 003 Trojka Ing. Svatopluk Stokláska (do 1/2016), Petra Bařinová
Vůdce oddílu 007 ELkO Skoronice Mgr. Zdeněk Ingr (do 2014) – zánik
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Martina Hodesová
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Kateřina Polášková (Rašková)
Volební období 2010 – 2013
Volební období 2010 – 2013
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Ing. Svatopluk Stokláska
Výchovný zpravodaj  
Výchovná zpravodajka  
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Svatopluk Stokláska st., Miroslav Kadera
Předseda SRK Mgr. Martina Rybová
Členové SRK Tomáš Svoboda, Tereza Koplíková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Ing. Jiří Stokláska
Vůdce oddílu 002 Squaw Kateřina Motlová (do 1/2013), Kamila Vařáková
Vůdce oddílu 003 Trojka Ing. Svatopluk Stokláska
Vůdce oddílu 007 ELkO Skoronice Mgr. Zdeněk Ingr
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Mgr. Ludmila Skočíková (do 1/2011), Martina Hodesová
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Kateřina Rašková
Volební období 2007 – 2010
Volební období 2007 – 2010
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Svatopluk Stokláska ml.
Výchovný zpravodaj  
Výchovná zpravodajka  
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Tomáš Motl, Martin Chovanec, Eliška Šťastná, Mgr. Zdeněk Ingr, Michal Procházka, Svatopluk Stokláska st., Miroslav Kadera, Tomáš Stokláska
Předseda SRK Mgr. Martina Rybová
Členové SRK Tomáš Svoboda, Tereza Koplíková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Ing. Jiří Stokláska
Vůdce oddílu 002 Squaw Kateřina Motlová
Vůdce oddílu 003 Trojka Ing. Svatopluk Stokláska
Vůdce oddílu 007 ELkO Skoronice Lukáš Nevřivý, Mgr. Zdeněk Ingr
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Mgr. Ludmila Skočíková
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Kateřina Rašková
Volební období 2004 – 2007
Volební období 2004 – 2007
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Jan Švrček
Výchovný zpravodaj Svatopluk Stokláska ml.
Výchovná zpravodajka x
Hospodář Tereza Koplíková
Člen SRJ Miroslav Kadera, Veronika Zemánková, Eva Bartoníčková, Tomáš Motl, Radek Pavelka, Svatopluk Stokláska st.
Zpravodaj OS Svatopluk Stokláska ml. (do roku 2004)
Předseda SRK Jiří Stokláska
Členové SRK Martin Chovanec, Zuzana Hnilicová
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Jiří Stokláska
Vůdce oddílu 002 Squaw Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 003 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 004 klub oldskautů Svatopluk Stokláska ml. (do roku 2004)
Volební období 2001 – 2004
Volební období 2001 – 2004
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Jan Švrček
Výchovný zpravodaj Svatopluk Stokláska
Výchovná zpravodajka x
Hospodář Ondřej Mráka (do 2003), Tereza Koplíková (od 2003)
Člen SRJ Miroslav Kadera
Zpravodaj OS Pavel Zemánek st.
Předseda SRK Svatopluk Stokláska st.
Členové SRK Pavel Zemánek ml., Jaroslava Macková, Petr Melichárek
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 003 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 004 Svišti Ondřej Mráka
Vůdce oddílu 005 kmen R+R Svatopluk Stokláska st. (do 2002), Filip Kundrata (od 2003)
Vůdce oddílu 006 oldskauti Petr Slezar (2001), Pavel Zemánek st. (od 2002)
Vůdce oddílu 007 Squaw Pavel Zemánek ml. (od 2003)
Volební období 1998 – 2001
Volební období 1998 – 2001
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS  
Výchovný zpravodaj Jan Švrček
Výchovná zpravodajka Markéta Šuralová
Hospodář Zuzana Blahová
Předseda SRK Svatopluk Stokláska
Členové SRK Petr Mokráš
 
Vůdce oddílu 431 Tuláci Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 433 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 441 Squaw Markéta Šuralová (1998), Zuzana Blahová (1999), Adam Bardún (2000)
Vůdce oddílu 471 R+R Svatopluk Stokláska st.
Vůdce oddílu 491 oldskauti Petr Slezar
Volební období 1995 – 1998
Volební období 1995 – 1998
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS  
Výchovný zpravodaj Jan Švrček
Výchovná zpravodajka Markéta Šuralová
Hospodář Zuzana Blahová
Zpravodaj OS  
Předseda SRK Svatopluk Stokláska
Členové SRK Petr Mokráš
 
Vůdce oddílu 401 Tuláci Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 403 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 404 chlapecký Marek Toman (do 1996)
Vůdce oddílu dívčí Zuzana Blahová (1995)
Vůdce oddílu dívčí Markéta Šuralová (1995)
Vůdce oddílu 452 dívčí Lenka Trávníčková (do 1996)
Vůdce oddílu 472 roveři a rangers Svatopluk Stokláska st. (od 1997)
Vůdce oddílu oldskauti Petr Slezar (1995, 1997)
Volební období 1993 – 1995
Volební období 1993 – 1995
Vůdce střediska Svatopluk Stokláska st.
Zástupce VS  
Výchovný zpravodaj Jan Švrček
Výchovná zpravodajka Zuzana Blahová
Hospodář Vlasta Stoklásková
Zpravodaj OS Petr Slezar
Předseda SRK Marek Toman
Členové SRK Josef Vybíral
 
Vůdce oddílu 1. junácký Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 2. junácký Marek Toman
Vůdce oddílu 3. smečka vlčat Jan Švrček
Vůdce oddílu 4. chlapecký Miroslav Kadera
Vůdce oddílu 1. junácký Dubňany Pavel Holeček (1993)
Vůdce oddílu 1. skautský Pavlína Vacenovská
Vůdce oddílu 2. dívčí Zuzana Blahová
Vůdce oddílu 3. roj (93) dívčí Jana Panáčková (1993), Jana Kordulová (1994)
Vůdce oddílu 1. dívčí Dubňany Pavlína Bernatíková (1993)
Vůdce oddílu oldskauti Petr Slezar
Volební období 1990 – 1992
VZNIK: 1. 1. 1990 znovu obnoveno středisko Ratíškovice
Volební období 1990 – 1992
Vůdce střediska Svatopluk Stokláska st.
Zástupce VS Lenka Šuralová a Petr Mokráš (oba 1990)
Výchovný zpravodaj Pavel Hnilica (1991), Jan Švrček (1992)
Výchovná zpravodajka Lenka Šuralová (1991), Zuzana Blahová (1992)
Zpravodaj OS Petr Slezar (od 1991)
Hospodář Vlasta Stoklásková
Tajemník Petr Mokráš (1990), Miroslav Kadera (1992)
Organizační zpravodaj Vladimír Dobeš (1990)
Předseda SRK Jiří Šťastný (1990), Josef Vybíral (1991), Marek Toman (1992)
Členové SRK Josef Vybíral (1990, 1992), Lenka Šuralová (1990), Marek Toman (1991)
 
Vůdce oddílu chlapecký Jan Švrček
Vůdce oddílu chlapecký Jiří Šťastný
Vůdce oddílu chlapecký PhDr. Radim Šťastný (1990), Roman Hadamík (od 1991)
Vůdce oddílu chlapecký Pavel Hnilica (od 1991)
Vůdce oddílu dívčí Alena Šupálková (1990 – 1991)
Vůdce oddílu dívčí Lenka Šuralová
Vůdce oddílu dívčí Jitka Šťastná (1990 – 1991), Lenka Pokojová (od 1992)
Vůdce oddílu světlušky Marcela Šupálková (od 1991)
Vůdce oddílu junáci Dubňany Pavel Holeček (od 1991)
Vůdce oddílu oldskauti Petr Slezar

Vývoj členské základny

Za posledních několik let se Junáku – českému skautu v členské základně daří stále růst. V roce 2014 překonal hranici 50 tisíc členů, v roce 2018 60 tisíc členů a v roce 2022 70 tisíc členů. Stejné tendence růstu lze také vidět v našem středisku.

Tabulkové zobrazení

Zobrazení v grafu

Poslední příspěvky z dění našeho střediska.

V sobotu 27. 1. se prostory spolkového domu opět po roce rozezněly country tóny, tentokrát z nástrojů osvědčené Kapely starých časů z Prušánek. Junácký ples je pro nás již tradiční akcí, která rozhodně vždy stojí za to. Letos jsme ples započali trochu vážněji, kdy nás hned na úvod přivítalo předtančení labutích baleťáků z oddílu Tuláci […]

Betlémské světlo – plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.  Světlo dorazilo vlakem do Hodonína […]

V sobotu 4. 11. 2023 se konal 33. ročník Dušičkového závodu. Jedná se o skautský závod, ve kterém skautky, skauti, světlušky a vlčata z okolí ověřují své skautské dovednosti, které se učí na schůzkách. Závod se koná vždy nejbližší sobotu ke svátku zesnulých, abychom uctili památku všech zesnulých skautů. Tento rok jsme se rozhodli pro závodění v kostýmech […]

Drákula 51 se uskutečnil v pondělí 16.10.2023 klasicky na transfúzní stanici v hodonínské nemocnici. Celkem se účastnilo 15 kusů zásobníků krve, nejrychlejším tekoucím byl Kubát s časem 4 minuty a 43 sekund. Následně proběhla ozdravná kúra u Pitkina v počtu 5 kusů.   Zapsal: Bob

Letos již 18. ročník Junácké akademie se konal v neděli 5. března, a to po čtyřleté pauze (naposled v roce 2018), která byla zapříčiněna vlnami Covidu a různých restrikcí. Jako dnes si pamatuju, kdy jsme již naplánovanou a kompletně nacvičenou akademii v roce 2020 museli zrušit pár dnů před konáním. O to příjemnější bylo se […]

Požár na klubovně v Ratíškovicích

Dne 14.12.2008 došlo v Ratíškovicích k nešťastné události, a to k požáru naší Junácké klubovny. Ke vznícení došlo podle požárního technika od tepelného sálání kouřovodu na dřevěné prvky v konstrukci stropu, odkud se požár následně rozšířil do horních místností a střechy. Naštěstí se nikomu nic nestalo, a to i přesto, že v inkriminovanou noc zde přespávali čtyři účastníci junácké zabíjačky, která se konala předešlý den. Požár likvidovaly čtyři hasičské sbory několik hodin.

Následky požáru jsou pro naše skautské středisko takřka drtivé: dřevěná konstrukce krovů je shořelá, komín a zdivo štítů je popraskané, dřevěný strop horních místností je shořelý, dřevěný strop dole je částečně prohořelý a zcela promáčený, plastová okna jsou nenávratně poškozena, dřevěné podlahy s linoleem a větší část ústředního topení a elektroinstalace jsou rovněž nenávratně poškozeny. Při požáru došlo také ke shoření nábytku, části stanové táborové výbavy, dvou zánovních raftů a mnoha nenahraditelných materiálů ve formě kronik, fotografií a památečních totemů.

Hodonínský deník – Nepovedená zabíjačka: shořela skautská chata 

TN Nova – Junáci měli zabijačku, chata lehla popelem

Portál JMK – POŽÁREM ZNIČENÁ KLUBOVNA JUNÁKA OPĚT FUNGUJE

Kompletní fotogalerie požáru klubovny a následné rekonstrukce na jednom místě

Články týkající se požáru na klubovně v Ratíškovickém Zvonu

Články týkající se požáru na klubovně na našem webu

Jelikož z Vracova do Ratíškovic žádné autobusy nejezdí a tamní železnice slouží jen pro turisty, museli jsem jet dost krkolomnou cestou. Z Vracova vlakem do Vlkoše a odtud autobusem přes Skoronice, Milotice a Vacenovice až do Ratíškovic. Ze začátku nám pršelo, tak bohužel neproběhli připravené aktivity, ale děti se zabavily i tak. Hromada jídla a […]

1 Junák stř. Mikulčice 20 000 Kč 2 Mgr. Michal Hašek – hejtman JMK 20 000 Kč 3 Betlémské světlo – sbírka 17 437 Kč 4 Pokladnička Obec – prosinec – leden – únor 16 206 Kč 5 Karotáž a cementace s.r.o. Hodonín 15 000 Kč 6 CEST spol. s r.o Hodonín 15 000 Kč […]

Je konec ledna a klubovna se změnila k nepoznání – už to není spáleniště bez střechy, ale staveniště s novými krovy. Tesařům se podařila pěkná práce a to i přes velký mráz, který celý první lednový týden jejich činnost doprovázel. Klubovna má prostě novou konstrukci střechy, parozábranu a laty. Ke konci měsíce také přibyly nové […]

Je po novém roku a události se patřičně pohnuly kupředu. Především se nám podařilo naplno rozjet sbírku a to na několika frontách – (kasička na obci, infokanál, plakáty s číslem sbírkového účtu, Betlémské světlo, e-maily, web, osobní kontakty …). K dnešnímu datu máme zatím vybráno celkem 74 739,- Kč. Moc nás těší podpora všech možných […]

Na nedělní narychlo svolané poradě (po první brigádě) jsme konstatovali několik věcí. Mimo to, že stojíme před obrovským dlouhodobým problémem, jehož řešení nás bude stát mnoho času, peněz a nervů, se přihodilo také několik “šťastných” náhod, díky nimž se z této nešťastné události nestala tragédie. Máme tím na mysli, že nedošlo k žádnému vážnému zranění […]

V klubovně hořelo

V noci ze soboty na neděli 14. 12. 2008 došlo v naší klubovně v Ratíškovicích k požáru. Při tomto požáru nebyl nikdo zraněn. Hasičům se během noci podařilo dostat oheň pod kontrolu. Zasažené je střecha, první patro a dřevěný strop. Další informace o družinových schůzkách zde najdete později.

Stručný popis události:  Po zdárně ukončené akci “JUNÁCKÁ ZABÍJAČKA 2” jsme se večer rozešli do svých domovů s výslužkou v podpaždí. Na klubovně zůstalo na nocleh pouze několik přespolních účastníků akce. Požár vypukl zhruba půl hodiny po půlnoci. Byl zpozorován v zárodku Marťanem, který shodou okolností ještě uklízel po sobotní zabijačce. Když zjistil, že nezvládne […]