Jsme dívčí skautský oddíl s více jak 30 letou tradicí. Po celý rok přijímáme nové členky od 7 let.

Jezdíme společně na výpravy a výlety, učíme se novým věcem a zažíváme společná dobrodružství. Spolu s oddílem Tuláci jezdíme každý rok na letní tábor.

Holky se schází každý pátek od 16:30 do 18:00 na samostatných schůzkách na klubovně v Ratíškovicích.

Náš oddíl Squaw tvoří tři družiny:

  • Koťátka – světlušky
  • Myšky – světlušky
  • Víly – skautky

Aktuality, pozvánky a fotografie z akcí naleznete na našem Facebooku “Dívčí oddíl Squaw Ratíškovice” nebo tady na stránkách.

Kontakty

Vedoucí oddílu 

Jana Jourová “Jo”
Telefon: 607 804 409
E-mail: janajourova282@gmail.com

Zástupce vedoucího oddílu

Eliška Ling “Ela”
Telefon: 731 358 605
E-mail: eliskaprikaska@gmail.com

 

Kontakty na vedení jednotlivých družin

Koťátka

  • Monika Slezarová – 776 895 307
  • Nikol Králíková – 777 432 340

Myšky

  • Viktorie Vybíralová – 728 500 540
  • Adéla Ondráčková – 736 726 574

Víly

  • Pavlína Gajdíková – 731 035 341 
  • Alice Šimečková – 607 088 625

Co se u nás děje?

Letos již 18. ročník Junácké akademie se konal v neděli 5. března, a to po čtyřleté pauze (naposled v roce 2018), která byla zapříčiněna vlnami Covidu a různých restrikcí. Jako dnes si pamatuju, kdy jsme již naplánovanou a kompletně nacvičenou akademii v roce 2020 museli zrušit pár dnů před konáním. O to příjemnější bylo se […]

Letošní turnaj v Piškvorkách se konal v neděli 26.2. klasicky na klubovně. Celková účast byla hojná, celkem 34 hráčů, což odpovídá počtům i z minulých let. A co se dělo? No hrály se piškvorky a v čekacích časech na protihráče případně šachy. Více ve fotogalerii níže a ve výsledkové tabulce. Počty hráčů v jednotlivých kategoriích: […]

Betlémské světlo – plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.  Světlo dorazilo vlakem do Hodonína […]

16.12. 2022 jsme se společně sešly na vánočním pochrapu, který byl letos na téma Miss. Program si přichystala družinka Draků a bylo to moc fajn. Pochrap se nám moc vydařil a těšíme se na další společnou akci!  

V neděli 13.11. družinky Myšky a Koťátka vyrazily na výlet do Hodonína do Masarykova muzea, kde se konala výstava Buď připraven! Skauti v Hodoníně již 100 let! Dozvěděly jsme se něco z historie a mohly jsme si vyzkoušet různé aktivity – uvázat uzly, vyluštit morseovku nebo si zahrát kimovku. Po výstavě jsme se zúčastnily slavnostního […]

Dne 5.11.2022 se holky z družiny Myšky zúčastnily 32. ročníku Dušičkového závodu v Ratíškovicích! Sestavily tři hlídky, které obsadily 1., 2. a 5. místo v kategorii světlušek holkám moc gratulujeme!

V pátek 21.10. 2022 proběhla společná halloweenská oddílovka, na které jsme hlavně tvořily a vyráběly! Na konci dostala každá malá čarodějka své čarosvědčení.

Pro některé z nás začal tábor o několik dní dříve, protože jsme se účastnili stavění. V neděli 3. července jsme se všichni potkali na našem tábořišti v Nové Vsi, kde začalo vybalování, zabydlování, seznamování s okolím a chodem tábora. Pak bylo potřeba připravit dřevo a chrastí na táborák. Další den jsme měli první etapovou hru, […]

ŽELEZNÁ SOBOTA 2022 proběhla řádně 14. 5. 2022 souběžně s posunutým pochodem kolem Ratíškovic. Celou akci zabezpečilo cca 20 brigádníků a brigádnic z řad Junáka Ratíškovice. Sebralo se 7 fůr vč. “bílé techniky” (ledničky, mikrovlnky atd.) kterou jsme separovali a vozili přímo na sběrný dvůr. Celá akce trvala od 8 do 15 hod. – tedy […]

PIŠKVORKY-áda 2022  proběhla v nedělu 20. 3. 2022 od 15 do 18 hod. na Junácké klubovně.