Pokud se ti naše činnost líbí, můžeš se k nám přidat. Skautem či skautkou se můžeš stát v každém věku. Jak na to?

Kontaktuj nás

Prohlédni základní informace o našich oddílech, prostuduj si oddílové stránky a pokud se ti nějaký oddíl zalíbí, tak přímo kontaktuj jeho vedoucího. Pokud jsi nejsi jistý, jaký oddíl oslovit, ozvi se vedoucímu střediska. Zeptej se na vše, co tě zajímá, domluv si nezávaznou návštěvu skautské schůzky či výpravy, abys zjistil, jaké to u nás je.

Skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje více než 68 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Členské příspěvky

Podmínkou členství je také včasné uhrazení členských příspěvků, které se vybírají vždy na začátku skautského/školního roku v září. Aktuální výši členského příspěvku najdete zde.

Přihlášky

Poté co jsi vyzkoušel, že skauting tě baví a domluvíš se s vedoucím, že se chceš stát právoplatným členem, tak je nutné vyplnit přihlášku.

Přihlášku je možné vyplnit ve dvou formách – klasickou papírovou a nebo elektronickou. Papírovou přihlášku si můžete převzít od vedoucího oddílu na schůzce či se s ním domluvit na přihlášce elektronické, záleží jaká varianta se v oddíle preferuje.

Zpravidla mají zájem o vstup do některého z našich oddílů děti, za které vyplňuje e-přihlášku jejich zákonný zástupce (rodič). Je-li zájemcem o nové členství dospělá osoba, vyplní e-přihlášku sám.

Jak na elektronickou přihlášku?

1. Kontaktujte vedoucího

Zákonný zástupce (rodič) kontaktuje vedoucího oddílu a nahlásí mu údaje nutné pro vygenerování e-přihlášky:

  • jméno a příjmení nového člena
  • jméno a příjmení rodiče
  • e-mailovou adresu rodiče
2. Vyplnění přihlášky rodičem

Vedoucí oddílu vygeneruje e-přihlášku a na e-mailovou adresu rodiče přijde e-mail s odkazem na přihlášku. Tato přihláška se vyplňuje online a skládá se ze tří kroků:

a. Instrukce k e-přihlášce

Tato stránka poskytuje instrukce k vyplňování přihlášky, je na ní uvedeno koho se přihláška týká.

b. Vyplnění osobních údajů a seznámení s poučením k přihlášce

Klíčová je druhá stránka, na které rodič vyplňuje všechny povinné, případně i další volitelné, údaje o nováčkovi. Zároveň také vyplňuje údaje minimálně sám o sobě (je povinné vyplnit údaje alespoň o jednom zákonném zástupci). Součástí přihlášky je i kompletní text poučení k nakládání s osobními údaji. Prosíme o vyplnění co nejvíce údajů a to pravdivě!

Ve spodní části prosíme o zaškrnutí veškerých souhlasů se zveřejňováním fotografií, materiálů na sociálních sítích, atd.

Ve spodní části prosíme o zaškrnutí veškerých souhlasů se zveřejňováním fotografií, materiálů na sociálních sítích, atd.

c. Rekapitulace vyplněných údajů

V posledním kroku již rodič jen zkontroluje vyplněné údaje a přihlášku závazně odešle.

V tu chvíli mu systém podání přihlášky potvrdí jak na webové stránce, tak e-mailem. Podstatné je, že v této chvíli ještě není přihláška závazně přijatá, ale čeká na kontrolu a přijetí daným oddílem (na toto je rodič upozorněn).

3. Kontrola a přijetí přihlášky vedoucím

Nakonec vedoucí oddílu e-přihlášku zkontroluje a příjme. Tímto okamžikem se stává nováček právoplatným členem organizace.