S každým skautským rokem také začíná výběr členských příspěvků, jednoduše řečeno “registraci”. Registraci začínáme vybírat koncem roku, tedy od listopadu a prosince.
Termín pro letošní uzavření registrace je stanoven na 21. 1. 2024.

Kolik se platí?

Kategorie
Výše členského příspěvku
Základní členství
750 Kč
Sleva - více rodinných příslušníků ve středisku
700 Kč

* údaje a částky platné k registraci v roce 2023/2024

 • Základní členství se platí v případě, že se registruje pouze jeden člen rodiny.
 • Částka u rodinné slevy platí pro každého člena rodiny ve středisku v případě, že se registrují 2 a více členů rodiny.
 • Registrace platí napříč celým střediskem, rodinní členové se tedy počítají i když každé dítě navštěvuje jiný oddíl či družinu. 
 • Dospělí členové a jejich rodinní příslušníci mají možnost využívat výhod STS (skautské telefonní sítě). POZOR! STS se liší od střediskové telefonní sítě u O2.

Termín platby

 • Platby přijímáme od listopadu či prosince každého roku, nicméně čekejte na vyzvání od vedoucích oddílů k platbám.
 • Termín uzavření letošní registrace je stanoven na 21 .1 .2024.
 • Po uhrazení platby na účet dejte prosím vědět vedoucímu oddílu, který vaše dítě navštěvuje.

Jak se platí?

 • Vzhledem k jednoduchosti a praktičnosti akceptujeme pouze bezhotovostní převod na střediskový účet 2102069059/2010.
 • Bankovní účet je transparentní, na webu si sami můžete zkontrolovat přijetí platby.
 • Platby za více členů rodiny můžete odeslat dohromady v jedné platbě, dle instrukcí níže.
 • Pro identifikaci platby PROSÍM použijte zprávu pro příjemce v následujících tvarech:
 • Jméno Příjmení – Oddíl
  • Jan Bezděk – Tuláci
  • Jana Bezděková – Squaw
  • Jan Bezděk – Trojka
  • Jan Bezděk – Andromeda
  • Jan Bezděk – TSK
 • V případě více členů v oddíle či napříč oddíly:
  • Jméno + Jméno Příjmení – Oddíl
   • Jan + Eva Novákovi – Trojka
  • Jméno + Jméno Příjmení – Oddíl, Oddíl
   • Jan + Eva Novákovi – Tuláci, Squaw
 • Při nepoužití zprávy pro příjemce nebudeme moci identifikovat platbu a působí to komplikace – nespoléhejte se na jedinečnost příjmení či osobní známost s vedoucím.
 • Uvádějte prosím správné tvary zpráv pro příjemce – jediné možnosti jsou zmíněny výše, nepleťte si oddíl s družinou!

Elektronická či klasická přihláška

 • Pokud se vaše dítě neregistrovalo v předchozích letech, je nutné vyplnit také přihlášku. Bez přihlášky není možné nového člena zaregistrovat.
 • Pro registraci je možné využít přihlášku papírovou či elektronickou – každý oddíl preferuje svoji variantu. Pro detailnější informace kontaktujte vedoucího oddílu, který vaše dítě navštěvuje.
 • Návod jak vyplnit elektronickou přihlášku naleznete na stránkách s informacemi pro zájemce a nováčky.

Co můžeš registrací získat?

Členství v Junáku – českém skautu nabízí řadu benefitů a výhod. Pokud je využiješ, tak ve výsledku můžeš ušetřit více než vložíš do členského poplatku.

Skautské časopisy

Standardně každý člen získává předplatné skautského časopisu dle věkové kategorie. Pro nejmladší benjamínky je časopis Ben Já Mína, pro vlčata a světlušky máme časopis Světýlko, pro skauty a skautky je určen časopis Skaut, pro rovery a rangers je Roverský kmen, dospělým je určený časopis Skautský svět a Magoš. Vedoucí a činovníci mají metodický časopis Skauting.

Členská karta

Členská karta slouží k prokázání členství k organizaci, k prokázání věku pro slevy na jízdném, ale pro držitele do 30 let nabízí také možnosti různých slev, protože se jedná o tzv. Evropskou kartu mládeže EYCA. Na kartu lze např. výhodně zařídit cestovní pojištění. Kompletní informace najdeš na www.skaut.cz/karta.

Skautská telefonní síť

Skautská telefonní síť (STS) je velmi zajímavým benefitem pro členy od 18 let. Nabízí několik tarifů, z nichž jeden z nich je i neomezený. Samozřejmostí jsou i výhodné datové přenosy. V rámci STS je neomezené volání zcela zdarma. Bližší informace najdeš na www.skaut.cz/sts.

E-mail a Google služby

Všichni členové si mohou snadno založit vlastní e-mailovou schránku na skautské adrese. Tím navíc získají přístup ke všem skautským Google službám jako je Google Disk s větším úložištěm než standardní účty, videokonference Google Meet, kalendář a mnohé další zcela zdarma. Bližší informace najdeš na Křižovatce.

Jak bude členský příspěvek využit?

Členský příspěvek placený každoročně v rámci registrace není platba za “realizované hodiny v kroužku”, ale jedná se o spolkový příspěvek – tedy poplatek za členství. Tento poplatek nám umožňuje mimo jiné čerpat dotace od veřejného i soukromého sektoru, které v součtu převyšují částku vybranou na členských příspěvcích. Samotné schůzky, výpravy, tábory a další akce Junáka pořádají dobrovolníci, kteří za svou práci s dětmi a mládeží nedostávají žádnou odměnu a dělaj tuto podle nás záslužnou činnost zcela ve svém volném čase.

Členský příspěvek se skládá z několika částí. Část příspěvku slouží pro pokrytí výdajů nadřízených jednotek Junáka – českého skauta (100 Kč okres Hodonín, 35 Kč Jihomoravský kraj TGM, 400 Kč ústředí).

Okres Hodonín zajišťuje spolupráci všech 6 podřízených středisek a komunikaci s krajem, pořádá závody a společné akce jak pro děti v oddílech, tak i vzdělávací akce a semináře pro vedoucí, finančně přispívá na zahraniční a vzdělávací akce.

Jihomoravský kraj TGM zajišťuje spolupráci okresů a podřízených středisek a komunikaci s ústředními orgány a ostatními kraji. Také pořádá závody a vzdělávací akce. Finančně přispívá na zahraniční akce a vznik nových oddílů.

Ústředí zajišťuje řízení celé organizace s více než 68 000 členy, z členského příspěvku je např. hrazeno členství v mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS, vydávání skautských časopisů, úrazové pojištění pro členy, pořádání celostátních akcí, zajištění vydávání skautských publikací a materiálů apod.

Zbývající část členského příspěvku bude využita v rámci našeho střediska. Členský příspěvek tvoří cca 10 % celkových příjmů střediska a umožňuje nám např. dotovat spoluúčast některých dotací, obnovovat a udržovat veškerý střediskový majetek včetně našich nemovitostí – kluboven a tábořišť, pořádat nejrůznější akce pro naše členy či veřejnost.

V minulých letech se nám také množily dotazy k vrácení poplatku za registraci, když se nekonaly fyzické schůzky dětí. Oficiální vyjádření naleznete v tomto příspěvku.

Podrobnější informace o našem hospodaření můžete najít v našich výročních zprávách.