O akci

Každoroční květnový sběr železa po obci. Občané Ratíškovic mají možnost podpořit středisko a zároveň se zbaví nepotřebného železného odpadu.

Prostředky získané z výkupu pak slouží pro činnost oddílů.

Svoz tradičně probíhá ve dvou týmech, které ulice vyváží postupně v průběhu celého dne. Již pár let ratíškovštví občané pravidelně naleznou “signální” lístečky s informacemi do schránek.

A jak nám to šlo minulé roky?

Železná sobota proběhla 11. 5 . 2024 od ranních hodin, klasicky v celé obci. Letos jsme celkem sesbírali 14,2 tuny železného šrotu, další kovy a několik vozíků bílé techniky. Děkujeme všem zúčastněným sběračům, holkám za nachystání svačiny, obci Ratíškovice za půjčení traktoru s vlečkou a Zámečnictví Stokláska za veškerou spolupráci. Hlavní dík patří všem občanům […]

ŽELEZNÁ SOBOTA 2022 proběhla řádně 14. 5. 2022 souběžně s posunutým pochodem kolem Ratíškovic. Celou akci zabezpečilo cca 20 brigádníků a brigádnic z řad Junáka Ratíškovice. Sebralo se 7 fůr vč. “bílé techniky” (ledničky, mikrovlnky atd.) kterou jsme separovali a vozili přímo na sběrný dvůr. Celá akce trvala od 8 do 15 hod. – tedy […]

ŽELEZNÁ SOBOTA letos připadla na datum 22. 5. 2021. Lidí i železa bylo dosti. Zpočátku nás sice překvapil májový deštík, ale nakonec se vyčasilo. Jezdilo se až do 17 hod. Brigádníkům, kterých bylo přes 20 ks. patří velké poděkování, dále DĚKUJEME  Obci Ratíškovice za zapůjčení traktoru s vlečkou, Zámečnictví Stokláska za poskytnutí perfektního zázemí, svačinářkám […]

ŽELEZNÁ SOBOTA 23. 5. 2020 (první větší akce po korona-krizi). Účast přes 20 brigádníků, Jezdilo se obecním traktorem -(Obroda – o třech pichl kolo na vlečce) a Ivecem (Božena – mosel to pak odjezdit sám)  Pršalo na začátku v 8 hod. ráno a na konci akce ve 20 hod. večer. Letos teho bylo moc. Odhady […]

Železná sobota 2019 proběhla 11. 5. 2019 za účasti cca 20-ti brigádníků a brigádnic (svačinářky) Traktor řídil bratr Obrodník, Aviu řídil Marek Blaha zvaný Božka ze Zámečnictví Stokláska. Palis + 1 odvezli bílou techniku osobákem s vozíkem. Jezdilo sa cca do 16 hod. dovezli jsme 11 fůr + dva vozíky za auto “bílé techniky” přímo na sběrný […]

Akce ŽELEZNÁ SOBOTA proběhla v sobotu 12. května 2018 za účasti cca 20 brigádníků a brigádnic, jednoho traktoru dvou traktoristů a jedné postarší Avie.  

Železná sobota proběhla 13. 5. 2017. 13 brigádníků, 2 šoféři, Avia a obecní trachtor Máňa s vlečků navozili 18 fůr železa. Makalo sa od 7:30 do 19:30 (regulérní “12”) Všem patří VELKÝ DÍK!  

Železná sobota 11. 5. 2013   Junák Ratíškovice (a hutě) 🙂 moc a moc děkují za darované šrotové železo. Necelá dvacítka brigádníků pomocí traktoru „Máně“ s vlečkou (Apy) a červené Avie (Fanda) nasbíralo přes 10 tun šrotového železa.  

V sobotu 14. 5. 2011 proběhla tradiční brigáda Junáka Ratíškovice – ŽELEZNÁ SOBOTA aneb sběr železného šrotu po celé obci. Letos jezdila dvě vozidla – Avia (Fanda) a traktor (Obroda). Brigádníků bylo dosti, i když někteří měli potíže s dochvilností. Situaci nám trochu komplikovala rozkopaná dědina – dělá se nová silnice na Vítězné (naše svážnica), […]

letos připadla zas na sobotu (jak jinak) tentokrát květnovou 15. 5. 2010. Největší obava panovala z počasí, protože předpovědi nebyly příznivé a celý pátek pršalo. Sraz brigádníků i shromaždiště šrotu bylo na dvoře nově zbudovaného areálu Zámečnictví Stokláska. Měli jsme k dispozici tři vozidla Aviu (řídil Fanda), traktor s vlečků (řídil Obroda) a Multikáru (řídil Apy). Mulina brala jen “bílou […]