obrázky od KPS

Výšlap na Brdo a Bunč sobota 25. 9. 2010

Tuto akci uspořádal KPS (Klub přátel skautingu) ku příležitosti svého šestiletého výročí vzniku. Po loňské dobré zkušenosti s výstupem na nejvyšší vrchol Bílých Karpat - Javořinu  jsme letos zvolili jiné nejbližší pohoří a to Chřiby a jejich vrchol Brdo (587 m.n.m.). Sraz byl v Roštíně v krásném rekreačním středisku KAMÍNKA mezi 9 - 10 hod.

 

 

 

obrázky od KPS

Brigáda v Nové Vsi - desky na bůdu - srpen 2010

proběhla v sobotu 14. 8. 2010. Bylo potřeba spotřebovat desky, které byly dovezeny a natřeny v průběhu rodinného tábora a to na nové opláštění bůdy na táborový materiál.

obrázky od KPS

M*A*S*H 4077 - 5. RT - KPS - NV - JR - 2010

     Pro začátek vysvětlení této záhadné zkratky: 

5. Rodinný Tábor - Klub Přátel Skautingu - Nová Ves - Junák Ratíškovice - 2010 letopočet

obrázky od KPS

RAFTOVAČKA na Hliníku 2010

Již 3. ročník této bezva akce proběhl zdárně v neděli 27. 6. 2010 od 14 hod. jak již název napovídá na Hliníku. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů a první příčku a tudíž i odměnu nejchutnější (soudek Gambrinusu a klobáskovů kyticu ) získalo družstvo s názvem Žíznivá jedenáctka s časem 3:11 (Ratíškovice, Vacenovice) 2 . místo (cena - jablka) název Zelení čas 3:20 (Ratíškovice, Vracov), 3.

obrázky od KPS

Předtáborové informace 5. Rodinný tábor KPS - Nová Ves 2010 - M*A*S*H 4077

Letos již  5. ročník rodinného tábora Klubu přátel Junáka (KPS) při Junáku Ratíškovice. Tábor je určen pro členy KPS a to především pro rodiče s dětmi v předškolním ale i školním věku. Dále pro všechny příznivce našeho hnutí, kteří chtějí strávit část prázdnin na tábořišti v Nové Vsi s podobně smýšlejícími lidmi a přiložit ruku k dílu a zároveň nenarušovat svou přítomností průběh řádných oddílových táborových turnusů.

obrázky od KPS

Sečení trávy v Nové Vsi

proběhlo v sobotu 22. 5. 2010. Udělali jsme to systémem "ráno tam, večer dom". Odvoz zajistil Vašek Bílíček se svým "W-vanem". Sekáči - kosiči byli pouze tři: Obroda, Lovec a Palis. K dispozici dvě motorové kose: středisková a Lovcova. Makalo sa od 9 do 16 hod. a nebyt teho, že odpoledne asi 5x pršalo tak jsme to vykosili až po ohniště. Pak vydatné jídlo v hospodě U Slavíků a hajdy dom. Všem zúčastněným děkuji za práci. Palis

 

obrázky od KPS

Pálení čarodějnic 2010

Pálení čarodějnic proběhlo na ohništi u junácké klubovny a to v obvyklý datum 30. 4. 2010 což letos vyšlo na pátek. Mimochodem bylo krásně a teplo jak v létě. Sraz byl v 18 hod. a samotné zapálení a z toho plynoucí pálení, upálení a nakonec úplné spálení čarodějnice o půl hodiny později. Na oslavu tohoto pohanského svátku se ke klubovně sletělo mnoho čarodějnic a dokonce i čarodějů. Všichni přítomní pevně věří, že spálením čarodějnice jsme se definitivně rozloučili se zimou a ti kdož to mají zapotřebí i se svými zlozvyky. Další informace vyčtete v popiscích fotografií - níže. Palis

obrázky od KPS

Den v krojích 2010 - KPS

Den ve skautských krojích na Sv. Jiří (24.4.2010) letos připadl na sobotu a to se zrovna v Ratíškovicích konal košt vín, který někteří z našich členů pokud možno nevynechávají. Old skautů a skautských činnovníků tuto akci navštívilo dost, ale jen tři drželi poctivě tradici dne v krojích - Palis, Joka a HanyBany. Poku máte další fotografie z letošního dne v krojích, zašlete je prosím na e-mail: palis@email.cz. Dík Palis.

obrázky od KPS

Akce Drákula 27

proběhla v pondělí 19. dubna 2010 - tak jako obvykle na transfůzním oddělení hodonínské nemocnie TGM. Na tento jarní odběr se nás sešlo 15 dobrovolníků, z toho byli tři tzv. "vykřížkováni". Vykrveno bylo tudíž 12 čestných dárců. Více informací lze vyčíst z přiloženého seznamu a fotografií. Po nezbytném vlašáku v nemocničním bufetu proběhla nejoblíbenější část akce - tzv. ozdravná pitná kůra tentokrát Na větrné hůrce a to v 7 lidech.

obrázky od KPS

Jarní brigáda na Dětském hřišti Pod junáckou vlajkou

proběhla v dopoledních hodinách v sobotu 10. 4. 2010. Práce bylo dosti, ale účast byla dobrá (10 dospělých a 6 dětí), tak s chutí do toho. Bylo nutno: vyhrabat trávu a listí, odstranit zbytky oškubaného rákosu z plotu, přemístit a zakopat šest velkých kamenů, vyskladnit, očistit a naimpregnovat lavičky k ohništi, očistit a natřít oprýskané a ošoupané dřevěné konstrukce, pískoviště, lavičky a houpačky včetně koníka a slepice.