Hawel_a_Ad__lka

Drákula 26

Hromadný odběr krve č. 26 proběhl úspěšně v pondělí 19. 10. 2009 již tradičně na transfůzní stanici Hodonín. Chtělo se “vykrvit” 15 dobrovolníků, ale tak jak už několikrát – bylo pár dárců tzv. vykřížkováno. To jest nemohli dávat krev ze zdravotních důvodů např: málo bílých krvinek, málo železa, vysoký tlak či nedávný chirurgický zákrok. Při dnešním odběru neprošli 4 dárci, tak-že žilou si pustilo pouze 11 dárců, ale dobrých 5 litrů krve, ni? Ozdravná pitná kůra bohužel proběhla jen ve čtyřech a to v ozdravovně César. Na malé fotografii Jara Macek ml.

Zápis vyhotovil jeden z těch co prošli jak odběrem tak ozdravnou kůrou: Palis

OFICIÁLNÍ ZÁPIS Z AKCE, FOTOPŘÍLOHA  

 

Letos 40 let střediska Ratíškovice

Zápis z kroniky, rok 1969:


“Dne 19.10. na schůzi ORJ (okresní rada junáka) požádali zástupciRatíškovic o vytvoření vlastního střediska. Organizační zpravodaj ORJžádost doporučil. ORJ byla informována o všech podmínkách pro vytvořenístřediska, které Ratíškovice v plném rozsahu splňují. Byl přečten návrhna složení střediskové rady. ORJ vytvoření nového střediska Ratíškovicejednomyslně schválila  a zástupcům střediska Ratíškovice popřálo hodnězdaru v další práci.


Tím se splnilo přání mnoha skautů a skautek, jakož i vedoucích a přátel Junáka v Ratíškovicích, mít vlastní středisko.”

Složení první střediskové rady:
Vedoucí: Petr Slezar
Zástupce: Karel Stokláska
Hospodář: Josef Příkaský
Tiskový: Antonín Malář
Organizační: Václav Blaha inž.
Zdravotník: Dr.Karel Plšek

… tolik kroniky, ale jak jistě všichni víme z nedávné historie -neměl Junák a jeho příznivci „na růžích ustláno“. Za normalizace bylanaše organizace a veškeré její projevy zakázány. Naštěstí silný junáckýduch přetrval i toto nelehké období zakuklen v pionýrských oddílech ato zajisté nejen díky stavbě nové junácké klubovny. Od devadesátých letběží téměř dvacetileté období nepřerušené činnosti Junáka. Je tozároveň zatím nejdelší časový úsek činnosti organizace Junák jakotakové,  nepřerušovaný válkami či zvůlí fašistického či komunistickéhorežimu.

Ale vraťme se k dnešním dnům. Jak toto výročí oslavíme?

1.) Vydali jsme SKAUTSKÉ PEXESO se střediskovou tematikou.Mimo ratíškovických náčelníků a bratrů zakladatelů skautingu jsou zdeznaky všech současných oddílů a hlavně fotky z činnosti střediska.Pexeso čítá celkem 35 motivů x 2. Distribuce mezi členy střediskaproběhne na zahajovacím táboráku u klubovny 29.8. 2009 a v průběhuzáří. Ostatní zájemci si mohou SKAUTSKÉ  PEXESO zakoupit v prodejněSERAFÍNA za 20,- Kč od 1. září.

2.) KPS (Klub přátel skautingu) při Junáku Ratíškovice pořádá napočest 40. výročí založení střediska a svých pátých narozenin hromadný VÝSTUP NA JAVOŘINU – nejvyšší horu okresu Hodonín (970 m.n.m.)Akce se uskuteční 27. září 2009. Sraz účastníků ve Vápenkách v kempumezi 9 -10 hod. Pro případné zájemce je zde i možnost přespání.

3.) V prosinci proběhne již třetí ročník SKAUTSKÉ ZABIJAČKY, která se bude tentokrát pyšnit podtitulem “aneb oslava 40. výročí vzniku střediska Ratíškovice”

Palis

Kapka 2009010

Kapka 2009

Už poněkolikáté jsme se zapojily do dobročinné akce s názvem KAPKA. Tento rok se uskutečnila 12.6.2009. Na čerpací stanici v Ratíškovicích se nás sešlo 5 – Husky, Zuzka, Sýkorka, Bob a Fiš. Všem lidem co měli zájem přispět na Nadaci pro transplantace kostní dřeně jsme umyli přední sklo na autě. Všem dárcům děkujeme.

 

Jamboree

Střediskové Jamboree – 5.-7.6.2009

Zvadlo

 

Galerie

DSC_0079x

Slavnostní otevření klubovny

Jelikož z Vracova do Ratíškovic žádné autobusy nejezdí a tamní železnice slouží jen pro turisty, museli jsem jet dost krkolomnou cestou. Z Vracova vlakem do Vlkoše a odtud autobusem přes Skoronice, Milotice a Vacenovice až do Ratíškovic.

Ze začátku nám pršelo, tak bohužel neproběhli připravené aktivity, ale děti se zabavily i tak. Hromada jídla a hlavně dort sklidily velký úspěch. Když už konečně přestalo pršet, tak se děti rozběhli do lesíka vedle klubovny a tam si nadšeně hrály. Je vidět, že to jede i bez počítače, jen je potřeba jim to ukázat.

 

1__m__sto

Svatojiřský závod – neděle 26. 4. 2009

Seznam hlídek, letošních úkolů a přesné výsledky jsou uvedeny v příloze PDF. Zde se sluší pouze uvést, že souběžně se závodem probíhala na klubovně jedna z dokončovacích brigád před slavnostním znovuotevřením klubovny.

Zapsal: Palis

 

P1120678

Sbírka na opravu klubovny – seznam dárců k 24. 4. 2009

1 Junák stř. Mikulčice 20 000 Kč
2 Mgr. Michal Hašek – hejtman JMK 20 000 Kč
3 Betlémské světlo – sbírka 17 437 Kč
4 Pokladnička Obec – prosinec – leden – únor 16 206 Kč
5 Karotáž a cementace s.r.o. Hodonín 15 000 Kč
6 CEST spol. s r.o Hodonín 15 000 Kč
7 Junák stř. Čejka Veselí nad Moravou 10 000 Kč
8 Koledování u jesliček – sbírka v kostele 8 718 Kč
9 Vladimíra a Lubomír Motlovi 5 000 Kč
10 Ivana Příkaská 5 000 Kč
11 Borovec s.r.o. Kyjov 5 000 Kč
12 Petra spol. s r.o. Hodonín 5 000 Kč
13 Junák – 2. oddíl Šlapanice (Martin Kadlec) 5 000 Kč
14 Sbor dobrovolných hasičů Ratíškovice 5 000 Kč
15 Myslivecké sdružení Dúbrava Ratíškovice 5 000 Kč
16 Tente s.r.o. Ratíškovice 4 000 Kč
17 MO MRS Ratíškovice 3 000 Kč
18 Josef Panák stolařství Ratíškovice 3 000 Kč
19 Jana a Svaťa Stokláskovi 2 500 Kč
20 SP Servis Hodonín 2 000 Kč
21 Palis a Zuzana Hnilicovi 2 000 Kč
22 Petr Čambala 2 000 Kč
23 Šťavík – kominictví Ratíškovice 2 000 Kč
24 Petr Melichárek 2 000 Kč
25 Miroslav Koplík 2 000 Kč
26 Eva a Jaroslav Chovancovi 2 000 Kč
27 Robert Vítů + „Černoška“ 2 000 Kč
28 Junák Břeclav – oddíl V trávě 1 950 Kč
29 Dan Kordula– USA (100 dolarů) 1 840 Kč
30 Helena Střížová 1 500 Kč
31 Chlapi z Vrbek 1 200 Kč
32 Marta a Břeťa Kordulovi 1 000 Kč
33 Hynek Charvát 1 000 Kč
34 František Toman 1 000 Kč
35 Mercy 1 000 Kč
36 Václav Bilíček 1 000 Kč
37 Přemek Kouřil 1 000 Kč
38 Eva a Jura Stokláskovi 1 000 Kč
39 Ing. Pavel Michenka – Benetka 1 000 Kč
40 Neznámý dárce 1 000 Kč
41 manželé Kordulovi – Turza 1 000 Kč
42 Jarka Blahová -Kvítko Uh. Brod 1 000 Kč
43 Občanské humanitární sdružení 1 000 Kč
44 neznámá dárkyně 1 000 Kč
45 Jan Kovářík 1 000 Kč
46 Iva Borovcová 1 000 Kč
47 Hospoda u Dalka – sbírka 810 Kč
48 Maňáskový soubor Beruška 800 Kč
49 Vinařství Plešingr 740 Kč
50 DPS – charita – sbírka 610 Kč
51 Junák odd. ELKO Skoronice 600 Kč
52 Hodné paní šatnářky z plesu 600 Kč
53 Peťa Šural 600 Kč
54 Rychard Koplík – Přibyce 500 Kč
55 Adam Bardůn 500 Kč
56 Filip Solc – Koenigovi+Sok 500 Kč
57 Leopold Tomančák 500 Kč
58 Disco Gama Mikulčice 500 Kč
59 Adéla Čambalová 500 Kč
60 Marie Koplíková 500 Kč
61 Hana Macková 500 Kč
62 Ing Martin Čapka 500 Kč
63 Martina Veselská – Rychlonožka 500 Kč
64 Zdeněk Piskatý 500 Kč
65 Tereza Koplíková – HanyBany 500 Kč
66 Radim Blaha 500 Kč
67 Eva Zajícová 500 Kč
68 Eva Cesneková 500 Kč
69 Minigalerie u Bábíčků 500 Kč
70 Miluška Buřinská 500 Kč
71 manželé Kordulovi – Kamila a Tonda 500 Kč
72 Jan Toman 500 Kč
73 Ludmila Kouřilová 400 Kč
74 Jakub Novák Tatoo cube – Hodonín 256 Kč
75 Betlémské světlo -Mutěnice 254 Kč
76 Mackovi Vacenovice 250 Kč
77 Mikuláš-Čert-Anděl 219 Kč
78 Svatava Zajdáková 200 Kč
79 Bernatíková 200 Kč
80 Helena a Josef Vybíralovi 200 Kč
81 Anna Nováková-bytový textil 200 Kč
82 Anežka Birzáková 200 Kč
83 Maruška Matějová 127 Kč
84 Pavel Obrtlík 100 Kč
85 Jindra Frantů 100 Kč
86 Jiří Novák – „Hak“ 100 Kč
87 p. Juřina – technik Minolta Brno 100 Kč
88 p. Mokrášová 100 Kč
89 Capita Rohatec 67 Kč
90 Manželé Zemánkovi 50 Kč
Celkem 224 734 Kč
it___dopl__ov__n___odpu__t__n___krve__Izzik_

Drákula 25

Skoro není co dodat – vše podstatné je na fotografiích a na zápisu z akce viz. náhled pod textem.

Snad jen poděkování všem zúčastněným a hlavně gratulace panu Františku Vacenovskému pro kterého je dnešní odběr ODBĚREM STÝM!

Zapsal: Palis

 

hal_______tady_Hora____eleza_

Železná sobota – 18.4.2009

“Prosíme občany, aby šrotové železo nachystali před své domy na ulici. V sobotu od 8:00 hodin budeme projíždět všechny ulice a šrot sbírat.” stálo na plakátech – a tak sa taky stalo!

Na svážení jsme měli k dispozici dvě vozidla – Aviu (řídil Fanda, pak Svaťa – Zámečníctví Stokláska) a traktor s vlečků (řídil “Apy” ObÚ Ratíškovice) a několik desítek ochotných rukou. Asi kolem poledne nám začalo docházet, že vozidel je málo, protože železa v dědině jako by neubývalo, ale spíš naopak. Začínalo nám být čím dál tím víc jasné, že to bude “do tmy”. A taky že jo!

Začalo sa v 8 ráno a končilo kolem půl deváté večer. Na brigádě se vystřídalo okolo 30ti brigádníků a někteří to tahli nonstop! Železa bylo letos mimořádně moc, v každé ulici 3 až 15 “hromádek” (někdy hromad) nebo bylo “zacůvaj k nám do dvora” a už jsme jeli na výklopník za bazén. No zkrátka jsme si zase jednou pořádně mákli – Navozili jsme přes dvacet vrchovatých fůr a na výklopníku vznikla hromada šrotu o rozměrech cca 15 x 15 x 3 metry! Letos bylo opět mimořádně mnoho kol (bicyklů)- určitě přes 100 ks, dále hodně barelů cca 30 ks a van cca 20 ks a tak jako každý rok některé krámy pouze změnily svého majitele. Opět se vynořilo nespočet kutilů a sběratelů a ten shání staré kolo, ten pluh, ten šicí stroj, ten brány, ten hup-cuk, ten nic, ale co gdyby sa neco hodilo, ha?

Většinu z těchto žadatelů uspokojíme, stejně to dřív nebo pozdějc skončí u nás – v železné sobotě, tož co! Škoda jen, že výkupní cena železa je (prej kvůli krizi) zrovna tak prokletě nízká. Ale nešť-neco utržíme a ratiškovské dvorečky, hůry a sklepy si zase trochu odlehčili a vydechli.

Na závěr tohoto textu bych ještě rád uvedl výsledky malé ankety, která proběhla těsně po brigádě na Sportě na Vlachovce u 12-ti stupňové orosené Plzně, která krásně spláchla prach a rez, který se nám po celý den nepříjemně usazoval v hrdle. Jednalo se o odhad – kolik teho bude tun? Vítěz (pouze přesný tip) má příští rok registraci do Junáka Ratíškovice zdarma.

Zde jsou ty “kvalifikované” odhady v tunách:

  • Apy 28
  • Emik 52
  • Palis 35
  • Raška 34
  • Šam 33
  • Fill 40
  • Dochtor 41
  • Hasky 37
  • Ruf 48

Zapsal: Palis