Skaut_IS-3

Skaut IS pro laiky

V mezičase vánočních svátků a oslav Nového roku jsme 28.12.2013 uspořádali s Delfem (organizační zpravodaj) školení pro začínající činovníky s prací ve skautském informačním systému (dále jen SiS).

SiS je nástrojem kde vedoucí oddílu (družiny či střediska) spravuje svou družinu či jednotku a to nejen po stránce kontaktů, informací ale i časopisů a emailových konferencí. Umořňuje Junákům provádět mnohé věci elektronicky, například podání tzv. Hlášenky tábora, objednání časopisů a hlavně registraci.

Školení vedl Delf a zúčastnilo se ho asi 10 osob.

Bude-li zájem, uspořádáme další školení, abychom praktickými ukázkami informovali o možnostech využití SiSu.

Zapsal Hrach

Osnova školení:

Založení nového uživatele a spárování účtu, přidělení rolí, náhled a editace svých osobních údajů, skautský adresář, náhled a editace údajů jednotky (družiny, oddílu, střediska, …), členské kartičky (fotografie, potvrzení o studiu) Představení Google Apps, E-maily (osobní, aliasy, jednotky, konference), Dokumenty (velký prostor, sdílení a spolupráce)

 

rentgen-essmuv_hrudnik

Polibek Můzy pro Hracha

Polibkem můzy je často označovaný příchod dobrého nápadu či podmět jež nás inspiroval (Wikipedie i Ottův slovník nijak o tomto fenoménu nepojednávají)

Ale je to i skautská soutěž ( http://verejnost.polibekmuzy.cz/ ) s uměleckým zaměřením.

Nějakou shodou zvláštních okolností jsem se já Hrach (přezdívaný též umělecký analfabet) dostal do soutěže. Nejspíš to byl opravdu Polibek múzy.

Text k dílu hovoří jasně:

Toto dílo vzniklo kolektivní spoluprácí. Děkuji moc mé ženě za podporu a odhodlání popostrčit mne do soutěže. Dále děkuji Essmu za výtvarnou pomoc. Velký dík patří i Marušce a Stenlimu za mentální podporu. Děcka děkuju. Je to ve mně Hrach

OU11-4

Junáci pomáhají na s tříděním fotek na OÚ

Je to již rok co se na žádost paní kronikářky Marty Kordulová o pomoc se starýma kronikama zareagoval Palis.

Začloto procházením kronik a soupisem obsahů. Posléze jsme začli dávat archy s fotkama do šanonů.

Zde jsou fotky z poslední akce kdy se zapojili skauti a skautky ze všech Ratíškovických oddílů.