Z historie a součanosti střediska Ratíškovice

Tato stránka uvádí určité statistiky z vývoje našeho střediska od jeho znovuobnovení v roce 1990 a pár informací k důležitým událostem z historie. Naleznete zde aktuální i historické údaje ohledně vývoje členské základny či složení střediskové rady.

Ve spodní části stránky jsou také koncentrované informace ohledně požáru naší klubovny v Ratíškovicích.

Složení střediskové rady

Středisková rada (SRJ) je nejvyšším řídícím orgánem střediska Junáka mezi sněmy.

Členy střediskové rady jsou:

  • vedoucí střediska a jeho zástupce (zvoleni na sněmu střediska)
  • další členové zvoleni do rady na sněmu střediska – u nás standardně jeden člen za KPS
  • vedoucí oddílů střediska

V čele střediskové rady stojí vedoucí střediska, který je statutárním orgánem střediska. V případě jeho nepřítomnosti vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu zástupce vedoucího střediska.

Volební období 2019 – 2023 – aktuální
Volební období 2019 – 2023 – aktuální (prodloužené)
Vedoucí střediska Bc. Martin Macek
Zástupce VS Mgr. Ing. Tomáš Svoboda, Pavel Hnilica
Výchovný zpravodaj X
Výchovná zpravodajka X
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Filip Kundrata
Správce klubovny Martin Kotásek
Předseda SRK Ing. Svatopluk Stokláska
Členové SRK Kamila Vybíralová, Eliška Macková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Bc. Martin Macek
Vůdce oddílu 002 SQUAW Lenka Vařáková 
Vůdce oddílu 003 Trojka Markéta Machalová 
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Bc. Kateřina Polášková (do 2021), Karolína Rybová (od 2021)
Vůdce oddílu 011 TSK Čejkovice Zbyněk Škrobák
Volební období 2016 – 2019
Volební období 2016 – 2019
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Mgr. Ing. Tomáš Svoboda
Výchovný zpravodaj X
Výchovná zpravodajka X
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Filip Kundrata
Správce klubovny Jakub Švábek (do 2018)
Předseda SRK Tereza Koplíková
Členové SRK Tomáš Stokláska, Ing. Stanislav Kočí
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Martin Macek
Vůdce oddílu 002 SQUAW Kamila Vařáková (do 2018), Lenka Vařáková (od 2018)
Vůdce oddílu 003 Trojka Petra Bařinová (do 2019), Markéta Machalová (od 2019)
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Martina Hodesová (do 2017 sloučení s TSK Čejkovice)
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Bc. Kateřina Polášková
Vůdce oddílu 011 TSK Čejkovice Zbyněk Škrobák
Volební období 2013 – 2016
Volební období 2013 – 2016
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Ing. Svatopluk Stokláska
Výchovný zpravodaj  
Výchovná zpravodajka  
Hospodář Zuzana Hnilicová
Zpravodaj pro KPS Filip Kundrata
Člen SRJ Filip Kundrata
Předseda SRK Bc. Tomáš Svoboda
Členové SRK Tereza Koplíková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Ing. Jiří Stokláska (do 1/2014), Pavel Foltýn
Vůdce oddílu 002 Squaw Kamila Vařáková
Vůdce oddílu 003 Trojka Ing. Svatopluk Stokláska (do 1/2016), Petra Bařinová
Vůdce oddílu 007 ELkO Skoronice Mgr. Zdeněk Ingr (do 2014) – zánik
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Martina Hodesová
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Kateřina Polášková (Rašková)
Volební období 2010 – 2013
Volební období 2010 – 2013
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Ing. Svatopluk Stokláska
Výchovný zpravodaj  
Výchovná zpravodajka  
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Svatopluk Stokláska st., Miroslav Kadera
Předseda SRK Mgr. Martina Rybová
Členové SRK Tomáš Svoboda, Tereza Koplíková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Ing. Jiří Stokláska
Vůdce oddílu 002 Squaw Kateřina Motlová (do 1/2013), Kamila Vařáková
Vůdce oddílu 003 Trojka Ing. Svatopluk Stokláska
Vůdce oddílu 007 ELkO Skoronice Mgr. Zdeněk Ingr
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Mgr. Ludmila Skočíková (do 1/2011), Martina Hodesová
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Kateřina Rašková
Volební období 2007 – 2010
Volební období 2007 – 2010
Vedoucí střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Svatopluk Stokláska ml.
Výchovný zpravodaj  
Výchovná zpravodajka  
Hospodář Zuzana Hnilicová
Člen SRJ Tomáš Motl, Martin Chovanec, Eliška Šťastná, Mgr. Zdeněk Ingr, Michal Procházka, Svatopluk Stokláska st., Miroslav Kadera, Tomáš Stokláska
Předseda SRK Mgr. Martina Rybová
Členové SRK Tomáš Svoboda, Tereza Koplíková
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Ing. Jiří Stokláska
Vůdce oddílu 002 Squaw Kateřina Motlová
Vůdce oddílu 003 Trojka Ing. Svatopluk Stokláska
Vůdce oddílu 007 ELkO Skoronice Lukáš Nevřivý, Mgr. Zdeněk Ingr
Vůdce oddílu 008 RS Hoshoo Vracov Jan Polášek
Vůdce oddílu 009 Jižní kříž Mutěnice Mgr. Ludmila Skočíková
Vůdce oddílu 010 Andromeda Vracov Kateřina Rašková
Volební období 2004 – 2007
Volební období 2004 – 2007
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Jan Švrček
Výchovný zpravodaj Svatopluk Stokláska ml.
Výchovná zpravodajka x
Hospodář Tereza Koplíková
Člen SRJ Miroslav Kadera, Veronika Zemánková, Eva Bartoníčková, Tomáš Motl, Radek Pavelka, Svatopluk Stokláska st.
Zpravodaj OS Svatopluk Stokláska ml. (do roku 2004)
Předseda SRK Jiří Stokláska
Členové SRK Martin Chovanec, Zuzana Hnilicová
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Jiří Stokláska
Vůdce oddílu 002 Squaw Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 003 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 004 klub oldskautů Svatopluk Stokláska ml. (do roku 2004)
Volební období 2001 – 2004
Volební období 2001 – 2004
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS Jan Švrček
Výchovný zpravodaj Svatopluk Stokláska
Výchovná zpravodajka x
Hospodář Ondřej Mráka (do 2003), Tereza Koplíková (od 2003)
Člen SRJ Miroslav Kadera
Zpravodaj OS Pavel Zemánek st.
Předseda SRK Svatopluk Stokláska st.
Členové SRK Pavel Zemánek ml., Jaroslava Macková, Petr Melichárek
 
Vůdce oddílu 001 Tuláci Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 003 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 004 Svišti Ondřej Mráka
Vůdce oddílu 005 kmen R+R Svatopluk Stokláska st. (do 2002), Filip Kundrata (od 2003)
Vůdce oddílu 006 oldskauti Petr Slezar (2001), Pavel Zemánek st. (od 2002)
Vůdce oddílu 007 Squaw Pavel Zemánek ml. (od 2003)
Volební období 1998 – 2001
Volební období 1998 – 2001
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS  
Výchovný zpravodaj Jan Švrček
Výchovná zpravodajka Markéta Šuralová
Hospodář Zuzana Blahová
Předseda SRK Svatopluk Stokláska
Členové SRK Petr Mokráš
 
Vůdce oddílu 431 Tuláci Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 433 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 441 Squaw Markéta Šuralová (1998), Zuzana Blahová (1999), Adam Bardún (2000)
Vůdce oddílu 471 R+R Svatopluk Stokláska st.
Vůdce oddílu 491 oldskauti Petr Slezar
Volební období 1995 – 1998
Volební období 1995 – 1998
Vůdce střediska Pavel Hnilica
Zástupce VS  
Výchovný zpravodaj Jan Švrček
Výchovná zpravodajka Markéta Šuralová
Hospodář Zuzana Blahová
Zpravodaj OS  
Předseda SRK Svatopluk Stokláska
Členové SRK Petr Mokráš
 
Vůdce oddílu 401 Tuláci Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 403 Trojka Jan Švrček
Vůdce oddílu 404 chlapecký Marek Toman (do 1996)
Vůdce oddílu dívčí Zuzana Blahová (1995)
Vůdce oddílu dívčí Markéta Šuralová (1995)
Vůdce oddílu 452 dívčí Lenka Trávníčková (do 1996)
Vůdce oddílu 472 roveři a rangers Svatopluk Stokláska st. (od 1997)
Vůdce oddílu oldskauti Petr Slezar (1995, 1997)
Volební období 1993 – 1995
Volební období 1993 – 1995
Vůdce střediska Svatopluk Stokláska st.
Zástupce VS  
Výchovný zpravodaj Jan Švrček
Výchovná zpravodajka Zuzana Blahová
Hospodář Vlasta Stoklásková
Zpravodaj OS Petr Slezar
Předseda SRK Marek Toman
Členové SRK Josef Vybíral
 
Vůdce oddílu 1. junácký Pavel Hnilica
Vůdce oddílu 2. junácký Marek Toman
Vůdce oddílu 3. smečka vlčat Jan Švrček
Vůdce oddílu 4. chlapecký Miroslav Kadera
Vůdce oddílu 1. junácký Dubňany Pavel Holeček (1993)
Vůdce oddílu 1. skautský Pavlína Vacenovská
Vůdce oddílu 2. dívčí Zuzana Blahová
Vůdce oddílu 3. roj (93) dívčí Jana Panáčková (1993), Jana Kordulová (1994)
Vůdce oddílu 1. dívčí Dubňany Pavlína Bernatíková (1993)
Vůdce oddílu oldskauti Petr Slezar
Volební období 1990 – 1992
VZNIK: 1. 1. 1990 znovu obnoveno středisko Ratíškovice
Volební období 1990 – 1992
Vůdce střediska Svatopluk Stokláska st.
Zástupce VS Lenka Šuralová a Petr Mokráš (oba 1990)
Výchovný zpravodaj Pavel Hnilica (1991), Jan Švrček (1992)
Výchovná zpravodajka Lenka Šuralová (1991), Zuzana Blahová (1992)
Zpravodaj OS Petr Slezar (od 1991)
Hospodář Vlasta Stoklásková
Tajemník Petr Mokráš (1990), Miroslav Kadera (1992)
Organizační zpravodaj Vladimír Dobeš (1990)
Předseda SRK Jiří Šťastný (1990), Josef Vybíral (1991), Marek Toman (1992)
Členové SRK Josef Vybíral (1990, 1992), Lenka Šuralová (1990), Marek Toman (1991)
 
Vůdce oddílu chlapecký Jan Švrček
Vůdce oddílu chlapecký Jiří Šťastný
Vůdce oddílu chlapecký PhDr. Radim Šťastný (1990), Roman Hadamík (od 1991)
Vůdce oddílu chlapecký Pavel Hnilica (od 1991)
Vůdce oddílu dívčí Alena Šupálková (1990 – 1991)
Vůdce oddílu dívčí Lenka Šuralová
Vůdce oddílu dívčí Jitka Šťastná (1990 – 1991), Lenka Pokojová (od 1992)
Vůdce oddílu světlušky Marcela Šupálková (od 1991)
Vůdce oddílu junáci Dubňany Pavel Holeček (od 1991)
Vůdce oddílu oldskauti Petr Slezar

Vývoj členské základny

Za posledních několik let se Junáku – českému skautu v členské základně daří stále růst. V roce 2014 překonal hranici 50 tisíc členů, v roce 2018 60 tisíc členů a v roce 2022 70 tisíc členů. Stejné tendence růstu lze také vidět v našem středisku.

Tabulkové zobrazení
Zobrazení v grafu

Poslední příspěvky z dění našeho střediska.

Akce DRÁKULA 47 – pondělí 18. 10. 2021 (počet účastníků 12)

Slavnostní odhalení a žehnání památníku připomínající místo dopadu sestřeleného amerického stíhacího letadla Mustang P-51 za druhé světové války 22. srpna 1944 Foto: Jeff, Palis, Jerry, Maryje  

RAFOVAČKA na Hliníku 2021 byla poznamenána nízkou účastí, protože TORNÁDO – hromada lidí je v krizových štábech a různě se účastní pomoci v postižených oblastech. Soutěže se zúčastnili tedy pouze 4 týmy a každý z jiné obce – jeden z Vracova s názvem PONORKA 616 (čas: 3:50), další tým byl z Vacenovic – název Radegast (čas 3:15), […]

ŽELEZNÁ SOBOTA letos připadla na datum 22. 5. 2021. Lidí i železa bylo dosti. Zpočátku nás sice překvapil májový deštík, ale nakonec se vyčasilo. Jezdilo se až do 17 hod. Brigádníkům, kterých bylo přes 20 ks. patří velké poděkování, dále DĚKUJEME  Obci Ratíškovice za zapůjčení traktoru s vlečkou, Zámečnictví Stokláska za poskytnutí perfektního zázemí, svačinářkám […]

MUDr. Martin Chovanec – Marťan – vítěz ve vánoční soutěži 2020 on-line vylosoval jednoho z dalších souěžících, a to Tomáše Baďuru – člena odd. Tuláci z Ratíškovic.  Oba dostli slíbenou knihu – ODVAHA JE VOLBA  viz foto.  

Požár na klubovně v Ratíškovicích

Dne 14.12.2008 došlo v Ratíškovicích k nešťastné události, a to k požáru naší Junácké klubovny. Ke vznícení došlo podle požárního technika od tepelného sálání kouřovodu na dřevěné prvky v konstrukci stropu, odkud se požár následně rozšířil do horních místností a střechy. Naštěstí se nikomu nic nestalo, a to i přesto, že v inkriminovanou noc zde přespávali čtyři účastníci junácké zabíjačky, která se konala předešlý den. Požár likvidovaly čtyři hasičské sbory několik hodin.

Následky požáru jsou pro naše skautské středisko takřka drtivé: dřevěná konstrukce krovů je shořelá, komín a zdivo štítů je popraskané, dřevěný strop horních místností je shořelý, dřevěný strop dole je částečně prohořelý a zcela promáčený, plastová okna jsou nenávratně poškozena, dřevěné podlahy s linoleem a větší část ústředního topení a elektroinstalace jsou rovněž nenávratně poškozeny. Při požáru došlo také ke shoření nábytku, části stanové táborové výbavy, dvou zánovních raftů a mnoha nenahraditelných materiálů ve formě kronik, fotografií a památečních totemů.

Hodonínský deník – Nepovedená zabíjačka: shořela skautská chata 

TN Nova – Junáci měli zabijačku, chata lehla popelem

Portál JMK – POŽÁREM ZNIČENÁ KLUBOVNA JUNÁKA OPĚT FUNGUJE

Kompletní fotogalerie požáru klubovny a následné rekonstrukce na jednom místě

Články týkající se požáru na klubovně v Ratíškovickém Zvonu

Články týkající se požáru na klubovně na našem webu

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.