Bru__oun_0

Pohřeb old-skauta Karla Němce – “Bručouna”

proběhl v mrazivou sobotu 6. března 2010 od 14 hod. ve smuteční síni v Ratíškovicích a na místním hřbitově. Poslední rozloučení a pietní akt proběhl za velké účastí jak ratiškovických tak přespolních občanů. Za středisko Ratíškovice bylo přítomno několik desítek členů Junáka přičemž krojovaná skupina stála čestnou stráž u rakve i hrobu. Bratr “Bručoun” nás navždy opustil 2. března 2010 v 78 letech. Čest jeho památce.

Za Junák Ratíškovice “Poslední sbohem a nazdar ve skautském nebi Bručoune”

Palis