P1210341

Betlémské světlo a půlnoční mše za skauty (24.12.2009)

Tak jako každoročně i letos se ratíškovičtí skauti zúčastnili této krásné celosvětové tradice a roznášeli ve vánoční čas Betlémské světlo po domácnostech, které k nám dorazilo až z Jeruzaléma. Odhadem udělali radost jen v Ratíškovicích tak ve 200 příbytcích. Také se konala půlnoční mše za skauty kterou sloužil otec Jiří Čekal. Kostel byl narvaný a mužský pěvecký sbor v čele se sbormistrem Robertem Blahou se překonával. Zvláště při čtyřhlasné písni Aleluja. Obě výše jmenované události se velmi vydařili jak patrno z přiložených fotografií. Palis

Bojové rozdělení u paní Bardůnové – u computeru bratr Bern