drakula_22_6

Drákula 22

 

kpsz08

Výlet do Znojma

06svatba03

Svaťova svatba

07rodin01

Rodinný tábor – Nová ves 2007

06leto01

Táborák pro nejmenší na dětském hřišti “Pod junáckou vlajkou” léto 2006

Rodinný tábor - Nová ves 2006

Rodinný tábor – Nová ves 2006

Moderování

Junácká akademie 2006

19. 3. 2006 se uskutečnil již 8. ročník Junácké akademie v Ratíškovicích.

Oddíl Trojka vystopil s představením “Šípková růženka” v podání vlčat, skauti zahráli pohádku “Malý, Hubený a Krátkozraký”.

Děvčata z oddílu Squaw sehrála “Dívčí válku” a jejich vedoucí si nachystali klip k písni “Modrá knížka”.

Tuláci předvedli divadlo na motivy starých řeckých bájí a pověstí – “Odysseus” a staří kmeti z tohoto oddílu vystoupili s kusem “Každému osud něco přinese”.

Program doplnilo DDT s krátkou vsuvkou, viděli jsme také trio SÚS s písní “Ladovská zima”.

kps_logo

Vznik Klubu Přátel Skautingu – KPS

Ke dni 28. 10. 2005 došlo ke zrušení neformálního sdružení KPJ – Klubu přátel junáka a založení oficiálního KLUBU PŘÁTEL SKAUTINGU, dále jen KPS. Z hlediska fungování klubu se prakticky skoro nic nemění, ale pro osvěžení paměti: Členem klubu přátel skautingu se stává každý, kdo se hlásí k hodnotám skautingu a zároveň podporuje úsilí Junáka o výchovu mladé generace. Minimální podpora se projevuje tak, že členové klubu se každoročně zaregistrují zaplacením standartního registračního poplatku. Dále se členem KPS stává automaticky každý dárce finanční částky přesahující částku registračního poplatku. Mezi další formy podpory našeho skautského střediska patří: účast na akcích (Železná sobota, Drákula, Neckyáda, Junácká akademie, tábory), přispívání do střediskového časopisu Bumerang, či jeho sponzorování atd.

Ještě pár slov k fungování a budoucí činnosti KPS a tím i vysvětlení slůvka “skoro” ve výše uvedené větě na toto téma. Středisková rada Junáka Ratíškovice, má zájem, aby KPS byl aktivnější a vyvíjel činnost. Že to není nemožné dokazuje první akce, která se konala v den založení klubu 28. 10. 2005. Jednalo se o zájezd do znojma a okolí – (NP Podyjí – vinice Šobes, Šatov – malovaný sklep, Sloup – vodní mlýn). Akce měla úspěch a proto určitě nezůstane osamocena. V jednání jsou další zájezdy typu exkurze, táboráky, soutěžní hra pro posádky automobilů, nebo dokonce samostatný týdenní turnus tábora určený pro dospělé a rodiče s malými dětmi (něco jako “rodinný skauting”). Další nápady pro činnost KPS jsou vítány. Na setkání s Tebou na některé z akcí se těší koordinátor KPS Palis.

Zajímá-li Vás co se dále, děje a bude dít, sledujte naši střediskovou nástěnku na drogerii, kde najdete fotografie a reportáže z akcí a pozvánky.