2010-04 drezína-fara - 006

Oslava svátku sv. Jiří 23-24/4/2010 – Trojka

Sešli jsme se v pátek 23. dubna trochunetradičně u farního centra, které se nám stalo na chvíli působištěm a musím přiznat že i příjemnou změnou. Hned co jsme se trochu ubytovali a prošli centum, tak jsme vyrazili na šlapadlo. šlapadla jsme měli domluvené jen pro sebe a tak jsme se rozprskli do všech tří a mohli vyrazit směrem k býkárně. Po cestě jsme se asi stokrát střídali, aby došla řada fakt na každého a každý přidal svou trochu ke zdárnému zvládnutí cesty…

U býkárny jsme dali nějakou tu hříčku, otočili šlapátka a kolejili k depu. Navečer jsme se vrátili na farní centrum. po večeři jsme ještě vyrazili na školní hřiště zahrát krviny a využít namalovné dopravní hřiště. Pár her a už jsme se ukládali ke spánku. Ráno někteří vyrazili do kostela kde byla mše za skauty. Pak už jsme zvládli jen pár pohybovek a mohli jsme se v pohůdce rozejít k domovům. Děkujeme za parádní výlet na šlapadleh a super ubytování na farním centru!!!