OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek 2012

Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek proběhlo 25-26.května 2012 v Krásensku na Vyškovsku. Díky úspěchu v okresním kole v Mikulčicích do krajského kola postoupily 3 družiny – 2 chlapecké z oddílu Tuláci a 1 dívčí z oddílu Squaw. Do Krásenska jsme spolu s ostatními skauty dorazili už v pátek, abychom se mohli na závod řádně připravit. Postavili jsme si stany a po úvodní hře a večeři jsme brzo zalehli, abychom měli na závod dost sil (nutno říct, že jako první usnuli vedoucí a až mnohem později po nich děti). V sobotu jsme se probudili do poměrně chladného rána, ale to nás nemohlo odradit od pečlivé přípravy na závod. Po snídani jsme si připravili vše potřebné a převlékli se do masek. Závod se totiž nesl v duchu velkého sněmu zvířátek a tak jsme se proměnili v družinu Vlků, Medvědů a Vačičand. Jednotlivé družiny startovaly podle časového rozpisu a doprovázel je jeden z vedoucích, který měl za úkol dohlížet na bezpečnost družinky. V rámci fair play byli vedoucí rozděleni do dvojic, ve kterých si pak své družiny prohodili, takže každý během závodu doprovázel družinku cizích dětí. Úkoly byly různorodé, od skautské klasiky jako je zdravověda, šifry nebo poznávání stromů a květin až po netradiční skládání rozstříhaných obrázků významných osobností. Družinky za každý splněný úkol kromě bodů dostávaly také odpadky, které měly za úkol donést do cíle a pomoct tak vyčistit les. Všechny družiny vzaly svůj úkol zodpovědně, a tak se v cíli nakupilo mnoho odpadků, které děti nakonec ještě roztřídily. Žádná z našich družin se na stupních vítězů neumístila, ale zato jsme si všichni závod užili a odvezli si hezké zážitky, diplom a sladkou odměnu. Káťa

Áďa napsal: Zúčastnili krajského kola závodu vlčat a světlušek. Závod byl v Krásensku. Spali jsme ve stanech na louce u rychty. Byli jsme dvě skupiny, Vlci – Kočičák, Op, Jožka, Krtek a Šmudla a Medvědi – Románek, Benjí, Martin a Adik. Každý jsme měli vyrobenou vlastní masku. Soutěžili jsme ve vědomostech a v rychlosti.Bylo tam dvanáct stanovišť. Mě se líbilo stanoviště U sovy, u kterého byla překážková dráha. Mezi nejtěžší patřilo stanoviště Vlk špión, kde jsme luštili rébusy. Vlci obsadili 14. místo a medvědi 15. místo.