P1060176

Podzimní brigáda na Dětském hřišti Pod junáckou vlajkou 2011

proběhla sobotu 26. 11. 2011 od 9 hod. a vzhledem k tomu, že nás bylo dost asi za hodinu a půl bylo vše hotovo. Letos jsme nahrabali rekordních 13 pytlů listí a trávy. Dík patří všem zůčastněným. Děkují  Palis a Zuzka

Zde pár fotogafií:

Brig__da_na_D__tsk__m_h__i__ti_Pod_jun__cko_vlajkou_PODZIM_2010_

Podzimní brigáda na Dětském hřišti Pod junáckou vlajkou 2010

proběhla v sobotu 20. listopadu 2010 od 9 hod. Hrabalo se listí a tráva, uklízelo se a do oběda bylo aj hotovo. Zas bylo 10 měchů listí a trávy. A kdo jsou ti obětavci co překonali lenost a kladou zájmy celku nad zájmy své? To je patrné z fotografií:

 

P1220900

Jarní brigáda na Dětském hřišti Pod junáckou vlajkou

Proběhla v dopoledních hodinách v sobotu 10. 4. 2010. Práce bylo dosti, ale účast byla dobrá (10 dospělých a 6 dětí), tak s chutí do toho. Bylo nutno: vyhrabat trávu a listí, odstranit zbytky oškubaného rákosu z plotu, přemístit a zakopat šest velkých kamenů, vyskladnit, očistit a naimpregnovat lavičky k ohništi, očistit a natřít oprýskané a ošoupané dřevěné konstrukce, pískoviště, lavičky a houpačky včetně koníka a slepice. Práce rychle ubývala až do půl dvanácté, kdy nás déšť všechny zahnal do domečku. Práce byla hotova tak z 90%, ale déšť už nám nedovolil dokončit poslední nátěry. Rozcházíme se s tím, že pokud nám to počasí dovolí, budem pokračovat ve středu či ve čtvrtek v 17 hod. Toš tak.               Zapsal: Palis

A kdo byli ti pracovití brigádníci?

Palis, Zuzka + 2, Mara, Markéta, Lovec, Miška + 2, Šurka-Markéta, Joška – plynař, Václavík, Benetka + 2

Fotky z brigády:

 

P1200696

Podzimní brigáda na Dětském hřišti Pod junáckou vlajkou

Proběhla v sobotu 21. 11. 2009 a trvala od 9 hod. až do půl jedné. Úklid, hrabání listí a trávy se tak protáhlo proto, že se dostavilo na brigádu málo lidí – vlastně jen dvě rodiny Lovci a Hnilicé. Nicméně práce je hotova hřiště je uklizeno a nachystané na zimu. Nahrabali jsme 10 velkých měchů trávy a listí.

 

P1150213

Jarní brigáda na Dětském hřišti Pod junáckou vlajkou

Sobota 21. 3. 2009

Čas: od 9:00 do 12:00

Počet účastníků: 5 dospělých + 5 dětí

Výsledek:

Nahrabáno 9 měchů listí a trávy,

Sesbíráno: 2 kýble úlomků cihel, polystyrénu a kousků malty, přes 100 ks vajglů!

Zrekonstruované ohniště