Skaut_IS-3

Skaut IS pro laiky

V mezičase vánočních svátků a oslav Nového roku jsme 28.12.2013 uspořádali s Delfem (organizační zpravodaj) školení pro začínající činovníky s prací ve skautském informačním systému (dále jen SiS).

SiS je nástrojem kde vedoucí oddílu (družiny či střediska) spravuje svou družinu či jednotku a to nejen po stránce kontaktů, informací ale i časopisů a emailových konferencí. Umořňuje Junákům provádět mnohé věci elektronicky, například podání tzv. Hlášenky tábora, objednání časopisů a hlavně registraci.

Školení vedl Delf a zúčastnilo se ho asi 10 osob.

Bude-li zájem, uspořádáme další školení, abychom praktickými ukázkami informovali o možnostech využití SiSu.

Zapsal Hrach

Osnova školení:

Založení nového uživatele a spárování účtu, přidělení rolí, náhled a editace svých osobních údajů, skautský adresář, náhled a editace údajů jednotky (družiny, oddílu, střediska, …), členské kartičky (fotografie, potvrzení o studiu) Představení Google Apps, E-maily (osobní, aliasy, jednotky, konference), Dokumenty (velký prostor, sdílení a spolupráce)