P1380742

Železná sobota 2024

Železná sobota proběhla 11. 5 . 2024 od ranních hodin, klasicky v celé obci. Letos jsme celkem sesbírali 14,2 tuny železného šrotu, další kovy a několik vozíků bílé techniky.

Děkujeme všem zúčastněným sběračům, holkám za nachystání svačiny, obci Ratíškovice za půjčení traktoru s vlečkou a Zámečnictví Stokláska za veškerou spolupráci. Hlavní dík patří všem občanům Ratíškovic, kteří se nám rozhodli věnovat veškerý šrot k odvezení – financujete tím naši činnost!