P1280380

Střediskový sněm 2010

Střediskový sněm Junáka Ratíškovice proběhl v neděli 10. října 2010. Střediskový sněm je nejvyšším orgánem střediska a koná se každé tři roky. Volí se zde náčelník střediska, jeho zástupce, ostatní členové rady, revizní komise a delegáti na okresní, krajský a valný (celostátní) sněm – na jaro konaný v Kolíně. Vedoucí řádných oddílů (nebo jejich zástupci) jsou členy rady automaticky. Rada se schází 10x do roka (každý měsíc mimo prázdnin) a rozhoduje o veškerém dění v Junáku Ratíškovice . A kteří jsou ti “vy-volení”?

Vedoucí střediska Ratíškovice – Pavel Hnilica – Palis

Zástupce vedoucího – Svatopluk Stokláska ml. – Svaťa

Hospodářka – Zuzana Hnilicová – Zuzka

Oddíl Tuláci Ratíškovice – Jiří Stokláska – Hrach

Oddíl Squaw Ratíškovice – Kateřina Motlová – Káťa

Oddíl Trojka Ratíškovice – Svatopluk Stokláska ml. – Svaťa

KPS (Klub přátel skautingu) – Svatopluk Stokláska st. – Svaťa st.

– Miroslav Kadera – Obroda

Oddíl Jižní kříž Mutěnice – Ludmila Skočíková – Šikula

Oddíl Andromeda Vracov – Kateřina Rašková – Kiwi

Oddíl eLkO Skoronice – Zdeněk Ingr – Zdeňa

Oddíl Hosho Vracov – Jan Polášek – Villda

Revizní komise:

předseda RK – Tomáš Svoboda – Delf

člen RK – Tereza Koplíková – HanyBany