30-let_plakat

Oslava 30 let od znovuobnovení skautingu ve Vracově

Dne 28. května 2022 vracovští skauti uspořádali v areálu Březíčka akci k třicetiletému výročí od znovuobnovení této organizace ve Vracově.

Počátky skautingu ve Vracově dle pamětníků začaly již mnohem dříve, zřejmě již v době po druhé světové válce. Bohužel se však z tohoto období nedochovalo mnoho záznamů a není tak možné datovat s přesností toto období blíže.

Doložené začátky znovuobnovení vracovského skautingu se tak datují do září roku 1991, kdy ve Vracově vznikly samovolně a na sobě nezávisle dvě skautské družiny. Jedna pod vedením Kristýny Prechtlové a Moniky Gasnárkové. Tato se scházela v parku u sokolovny. Druhou družinu vedla Martina Lukešová se svou sestrou Dagmar a tato se scházela v dnes již neexistujícím domě v ulici Písečné. V měsíci říjnu téhož roku se obě družiny sloučily, k vedení se přidali Markéta Kunertová, Renata Lopraisová, Tomáš Hauser a 1. listopadu 1991 vznikl „Druhý dívčí oddíl Vracov” se dvěma družinami skautek a jednou družinou světlušek. Tento oddíl pracoval pod skautským střediskem Kyjov.

Samostatné Středisko Junáka Vracov je zřízeno 1. ledna 1993, ihned 7. ledna téhož roku vzniká „První chlapecký oddíl” pod vedením Tomáše Hausera.

V roce 2007 středisko ukončilo svou činnost a oddíly přešly pod středisko Ratíškovice, kde jsou dodnes. V současnosti ve Vracově funguje oddíl Andromeda se čtyřmi družinami, které se scházejí každé pondělí a středu.

V průběhu 30 let prošly vracovským skautingem tisíce dětí a dospělých. Středisko Junáka Vracov svou činnost uskutečňovalo nejen ve Vracově, ale i v Domaníně, Skoronicích, Vlkoši, Dubňanech, Těmicích, Syrovíně, Ježově a Žeravicích.

V rámci oslav byla akce rozdělena do dvou částí, a to pro veřejnost se zahájením ve 13:00 a od 17:30 pro pozvané bývalé i současné členy.

Část pro veřejnost byla zahájena slavnostním tradičním skautským nástupem ve skautských krojích, jehož neodmyslitelnou součástí bylo zahájení akce zaseknutím sekyrky od jedné ze zakladatelek Martiny Rybové (rozené Lukešové). Poté se již všichni přesunuli ke svým úkolům či stanovištím. Pro veřejnost, a to zejména pro děti, byla připravena stanoviště s jednotlivými skautskými dovednostmi, které si mohly vyzkoušet. Pro všechny byl následně připraven táborák, kde si mohli opéct špekáčky či tzv. hady na klacku.

Po celou dobu byla také otevřena výstava historických materiálů v podobě kronik, fotek, různých zápisů i materiálů z činnosti z průběhu celých třiceti let. Výstava byla umístěna v nové skautské klubovně a nutno podotknout, že se u ní hezky vzpomínalo a spousta návštěvníků se v historických materiálech i našla.

Po ukončení části pro veřejnost se již v části pro zvané zejména vzpomínalo, sedělo u ohně, hodně smálo a nechtělo se domů.

Akce se vydařila nejen díky bohaté účasti veřejnosti, ale i díky zajímavému programu.

Vracovští skauti také rádi na tomto místě vyslovují velké poděkování panu starostovi, radním i zastupitelům Města Vracova za poskytnutí nové klubovny v areálu Březíčka a také za dlouholetou spolupráci a podporu v materiální i nemateriální oblasti.

Poděkování patří i těm, kteří se na akci podíleli, tedy všem aktivním členům vracovského skautingu, mezi nimiž je spousta mladých a skvělých lidí, a také dříve narozeným a pamětníkům začátků znovuobnovení.

Co dodat? Skauting jako takový dává lidem základní životní hodnoty a spoustu dovedností. Smysl pro pravdu a čest, úctu k přírodě i lidem, hodnotu svobody a demokracie, hodnotu přátelství a pevného lidského společenství, ochotu pomoci nejen v nouzi a v neposlední řadě vědomí osobní zodpovědnosti. Ne nadarmo se mezi námi skauty říká: „Jednou skautem, navždy skautem”. Je to něco, co zůstává hluboko v srdci bez ohledu na množství zážitků.

A co popřát do dalších let? Ať je jich minimálně víc, než jednou tolik, spoustu aktivních členů, pevné zázemí, radost ze skautování, pevných přátelství, spousty jedinečných zážitků a práce nejen s dětmi.

Za vracovské skauty a skautky Jana Varjanová

 

DSC_2101

Zahajovací oddílovka 16.9. 2012

V půlce září jsme uspořádali zahajovací oddílovku, abychom se domluvili kdy budou bývat družinovky v tomto roce.

Novopečení skauti a skautky se osvobozují od vlčat a světlušek a snaží se zapadnout mezi skauty a skautkami.

 

15tabor-043

Tábor Stavba severní státní dráhy 29.7.-12.8.2012

Ba tábor jsme letos vyrazili do Držkové, což ve všech vyvolávalo lehký úsměv…

Cestovali jsme vlakama a autobusem sice trochu déle než kdybychom jeli do Vřesovic, ale stálo to za to. Klid, pohoda, žádné jiné tábory na dohled.

Následuje malá ochutnávka fotek:

 

14ringo-1

Turnaj v ringu ve Veselí nad Moravou 19.5.2012

Jako každý rok jsme vyrazili do Veselí, abychom poměřili síly s ostatním družinami.

V tradičně již přervaném vlaku o 2 vagónech jsme se tísnili se spoustou dalších skautů z okolí. Všude plno, zabrali jsme i chodbičku…

Na klubovnu ve Veselí už po tolika letech trefíme, zaregistrovali jsme jednotlivé týmy, po chvíli je nástup a pak už nastupujeme k jednotlivým zápasům.

Nečekali jsme na závěrečný nástup, věděli jsme že nás první místo a tím ani cena nečeká, a tak jsme po odehrátí zápasů vyrazili na nádraží. Před nádražím jsme si koupili oblíbenou zmrzku, počkali na vlak a jeli jsme domů.

 

13zvas-3

Závod vlčat a světlušek 28.4.2012

Závodu vlčat a světlušek se z našeho oddílu zůčastnily družiny vlčat a světlušek (Tygři a Sedmikrásky) a také Pirátky, které se ještě téměř vlezly do věkového omezení.

 

12šlapanice-2

Výprava do Šlapanic 13.-15.4. 2012

Ohlédnutí za dubnovou výpravou

 

DSC_1437

Klobouky u Brna 23.-25.3.2012

První fotostřípky z výpravy do Klobouk.

 

DSC_0949

Klubovna má nové závěsy

Během roku se družiny zapojovaly do úprav v klubovně. Pirátky si vybraly tvorbu závěsu. Po několika schůzkách batikování, šití, řezání, broušení, vrtání, natírání a šroubování je závěs hotový. Je vidět, že si na něm daly záležet – moc se jim povedl a klubovnu pěkně rozzářil.

Kiwi

DSC_0946

Sněhové vlče – sněhulákové řádění družiny Sedmikrásek 16.2.2012

Na schůzce jsme využily toho, že byl čerstvě napadaný sníh a vrhly se na stavbu sněhuláka. Stačilo jen málo a patřil mezi nás. Škoda, že než se dožil své první vlčácké družinovky, roztál…

Kiwi, Sluníčko a Motýlek