Oslava 30 let od znovuobnovení skautingu ve Vracově

Dne 28. května 2022 vracovští skauti uspořádali v areálu Březíčka akci k třicetiletému výročí od znovuobnovení této organizace ve Vracově.

Počátky skautingu ve Vracově dle pamětníků začaly již mnohem dříve, zřejmě již v době po druhé světové válce. Bohužel se však z tohoto období nedochovalo mnoho záznamů a není tak možné datovat s přesností toto období blíže.

Doložené začátky znovuobnovení vracovského skautingu se tak datují do září roku 1991, kdy ve Vracově vznikly samovolně a na sobě nezávisle dvě skautské družiny. Jedna pod vedením Kristýny Prechtlové a Moniky Gasnárkové. Tato se scházela v parku u sokolovny. Druhou družinu vedla Martina Lukešová se svou sestrou Dagmar a tato se scházela v dnes již neexistujícím domě v ulici Písečné. V měsíci říjnu téhož roku se obě družiny sloučily, k vedení se přidali Markéta Kunertová, Renata Lopraisová, Tomáš Hauser a 1. listopadu 1991 vznikl „Druhý dívčí oddíl Vracov” se dvěma družinami skautek a jednou družinou světlušek. Tento oddíl pracoval pod skautským střediskem Kyjov.

Samostatné Středisko Junáka Vracov je zřízeno 1. ledna 1993, ihned 7. ledna téhož roku vzniká „První chlapecký oddíl” pod vedením Tomáše Hausera.

V roce 2007 středisko ukončilo svou činnost a oddíly přešly pod středisko Ratíškovice, kde jsou dodnes. V současnosti ve Vracově funguje oddíl Andromeda se čtyřmi družinami, které se scházejí každé pondělí a středu.

V průběhu 30 let prošly vracovským skautingem tisíce dětí a dospělých. Středisko Junáka Vracov svou činnost uskutečňovalo nejen ve Vracově, ale i v Domaníně, Skoronicích, Vlkoši, Dubňanech, Těmicích, Syrovíně, Ježově a Žeravicích.

V rámci oslav byla akce rozdělena do dvou částí, a to pro veřejnost se zahájením ve 13:00 a od 17:30 pro pozvané bývalé i současné členy.

Část pro veřejnost byla zahájena slavnostním tradičním skautským nástupem ve skautských krojích, jehož neodmyslitelnou součástí bylo zahájení akce zaseknutím sekyrky od jedné ze zakladatelek Martiny Rybové (rozené Lukešové). Poté se již všichni přesunuli ke svým úkolům či stanovištím. Pro veřejnost, a to zejména pro děti, byla připravena stanoviště s jednotlivými skautskými dovednostmi, které si mohly vyzkoušet. Pro všechny byl následně připraven táborák, kde si mohli opéct špekáčky či tzv. hady na klacku.

Po celou dobu byla také otevřena výstava historických materiálů v podobě kronik, fotek, různých zápisů i materiálů z činnosti z průběhu celých třiceti let. Výstava byla umístěna v nové skautské klubovně a nutno podotknout, že se u ní hezky vzpomínalo a spousta návštěvníků se v historických materiálech i našla.

Po ukončení části pro veřejnost se již v části pro zvané zejména vzpomínalo, sedělo u ohně, hodně smálo a nechtělo se domů.

Akce se vydařila nejen díky bohaté účasti veřejnosti, ale i díky zajímavému programu.

Vracovští skauti také rádi na tomto místě vyslovují velké poděkování panu starostovi, radním i zastupitelům Města Vracova za poskytnutí nové klubovny v areálu Březíčka a také za dlouholetou spolupráci a podporu v materiální i nemateriální oblasti.

Poděkování patří i těm, kteří se na akci podíleli, tedy všem aktivním členům vracovského skautingu, mezi nimiž je spousta mladých a skvělých lidí, a také dříve narozeným a pamětníkům začátků znovuobnovení.

Co dodat? Skauting jako takový dává lidem základní životní hodnoty a spoustu dovedností. Smysl pro pravdu a čest, úctu k přírodě i lidem, hodnotu svobody a demokracie, hodnotu přátelství a pevného lidského společenství, ochotu pomoci nejen v nouzi a v neposlední řadě vědomí osobní zodpovědnosti. Ne nadarmo se mezi námi skauty říká: „Jednou skautem, navždy skautem”. Je to něco, co zůstává hluboko v srdci bez ohledu na množství zážitků.

A co popřát do dalších let? Ať je jich minimálně víc, než jednou tolik, spoustu aktivních členů, pevné zázemí, radost ze skautování, pevných přátelství, spousty jedinečných zážitků a práce nejen s dětmi.

Za vracovské skauty a skautky Jana Varjanová

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..