30-let_plakat

Oslava 30 let od znovuobnovení skautingu ve Vracově

Dne 28. května 2022 vracovští skauti uspořádali v areálu Březíčka akci k třicetiletému výročí od znovuobnovení této organizace ve Vracově.

Počátky skautingu ve Vracově dle pamětníků začaly již mnohem dříve, zřejmě již v době po druhé světové válce. Bohužel se však z tohoto období nedochovalo mnoho záznamů a není tak možné datovat s přesností toto období blíže.

Doložené začátky znovuobnovení vracovského skautingu se tak datují do září roku 1991, kdy ve Vracově vznikly samovolně a na sobě nezávisle dvě skautské družiny. Jedna pod vedením Kristýny Prechtlové a Moniky Gasnárkové. Tato se scházela v parku u sokolovny. Druhou družinu vedla Martina Lukešová se svou sestrou Dagmar a tato se scházela v dnes již neexistujícím domě v ulici Písečné. V měsíci říjnu téhož roku se obě družiny sloučily, k vedení se přidali Markéta Kunertová, Renata Lopraisová, Tomáš Hauser a 1. listopadu 1991 vznikl „Druhý dívčí oddíl Vracov” se dvěma družinami skautek a jednou družinou světlušek. Tento oddíl pracoval pod skautským střediskem Kyjov.

Samostatné Středisko Junáka Vracov je zřízeno 1. ledna 1993, ihned 7. ledna téhož roku vzniká „První chlapecký oddíl” pod vedením Tomáše Hausera.

V roce 2007 středisko ukončilo svou činnost a oddíly přešly pod středisko Ratíškovice, kde jsou dodnes. V současnosti ve Vracově funguje oddíl Andromeda se čtyřmi družinami, které se scházejí každé pondělí a středu.

V průběhu 30 let prošly vracovským skautingem tisíce dětí a dospělých. Středisko Junáka Vracov svou činnost uskutečňovalo nejen ve Vracově, ale i v Domaníně, Skoronicích, Vlkoši, Dubňanech, Těmicích, Syrovíně, Ježově a Žeravicích.

V rámci oslav byla akce rozdělena do dvou částí, a to pro veřejnost se zahájením ve 13:00 a od 17:30 pro pozvané bývalé i současné členy.

Část pro veřejnost byla zahájena slavnostním tradičním skautským nástupem ve skautských krojích, jehož neodmyslitelnou součástí bylo zahájení akce zaseknutím sekyrky od jedné ze zakladatelek Martiny Rybové (rozené Lukešové). Poté se již všichni přesunuli ke svým úkolům či stanovištím. Pro veřejnost, a to zejména pro děti, byla připravena stanoviště s jednotlivými skautskými dovednostmi, které si mohly vyzkoušet. Pro všechny byl následně připraven táborák, kde si mohli opéct špekáčky či tzv. hady na klacku.

Po celou dobu byla také otevřena výstava historických materiálů v podobě kronik, fotek, různých zápisů i materiálů z činnosti z průběhu celých třiceti let. Výstava byla umístěna v nové skautské klubovně a nutno podotknout, že se u ní hezky vzpomínalo a spousta návštěvníků se v historických materiálech i našla.

Po ukončení části pro veřejnost se již v části pro zvané zejména vzpomínalo, sedělo u ohně, hodně smálo a nechtělo se domů.

Akce se vydařila nejen díky bohaté účasti veřejnosti, ale i díky zajímavému programu.

Vracovští skauti také rádi na tomto místě vyslovují velké poděkování panu starostovi, radním i zastupitelům Města Vracova za poskytnutí nové klubovny v areálu Březíčka a také za dlouholetou spolupráci a podporu v materiální i nemateriální oblasti.

Poděkování patří i těm, kteří se na akci podíleli, tedy všem aktivním členům vracovského skautingu, mezi nimiž je spousta mladých a skvělých lidí, a také dříve narozeným a pamětníkům začátků znovuobnovení.

Co dodat? Skauting jako takový dává lidem základní životní hodnoty a spoustu dovedností. Smysl pro pravdu a čest, úctu k přírodě i lidem, hodnotu svobody a demokracie, hodnotu přátelství a pevného lidského společenství, ochotu pomoci nejen v nouzi a v neposlední řadě vědomí osobní zodpovědnosti. Ne nadarmo se mezi námi skauty říká: „Jednou skautem, navždy skautem”. Je to něco, co zůstává hluboko v srdci bez ohledu na množství zážitků.

A co popřát do dalších let? Ať je jich minimálně víc, než jednou tolik, spoustu aktivních členů, pevné zázemí, radost ze skautování, pevných přátelství, spousty jedinečných zážitků a práce nejen s dětmi.

Za vracovské skauty a skautky Jana Varjanová

 

DSC_0149_0

Big Action 13

Po delší přestávce je tu další Big Action, na které nesmíš chybět!

Akce je určitě na R+R od 14 let.

 

start: 4.4.2015 10.00 Sokolovna Vracov (mapa)

cíl: 5.4.2015 10.00

Startovné: 120 Kč (cena za stravu a nájem)

Strava zajištěna od sobotního oběda do nedělní snídaně.

 

POZOR! Uzávěrka přihlašování je 27.3.2015

Na programu: basketbal, volejbal, sálová kopaná, florbal, ringo, nohejbal, badminton, frisbee, lacros, kuželky, turnaje s cenami, večerní čajovna, koutek deskových a karetních her pro méně sportovně naladěné a hlavně kopec zábavy.

S sebou: sportovní obuv, sportovní oblečení, ručník (sprchy zajištěny), 2l pití, ešus, hrníček, spacák (kdo potřebuje spát).

 

Online přihlašování:

http://goo.gl/forms/Aw9k6fHIhr

 

DSC_0605

Betlémské světlo 09 – Vracov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den dětí 2004

A takto začíná naše spolupráce s DDM Vracov. Domeček zajistil organizačně všechny náležitosti s bufetem a my připravili program. Výborná spolupráce pro radost vracovských dětí. Vždyť to byl přece jejich svátek!!! Akci vedl a zařizoval Villda se svou družinou skautů Kuřátka a zhostil se toho výborně. K ruce jim byla i roverská družina Hoshoo. Děti si měly možnost v Březíčku na stanovištích zasoutěžit a vyhrál každý. Sladkou odměnou nepohrdl nikdo. Pak jsme se všichni náležitě posilnili špekáčky a vyřádili při společných hrách. Celou dobu nám hrál DJ Zdeňa na nervy…, teda pro radost. Děti i jejich rodiče vypadali spokojeně a my unaveně

 

kapka_04_2

Kapka 2004

Jako už poněkolikáté jsme se vydali na benzínky protáhnout si tělo, omrknout nová
auta no a mimo jiné taky umýt jim přední sklo (bohužel jsme byli někdy nuceni umývat
sklo i těm starým:)). Nikoli však proto, abychom měli dobré svědomí, že všichni
budou dobře vidět na cestu, ale proto, abychom vydělali nějaké peníze pro Nadaci
na transplantaci kostní dřeně. Naše pracovní skupina (Kuri, Špunt, Lenka, Milda a Venda),
která pracovala pod spolehlivým a zodpovědným dozorem Mildy a Kuri, zodpovědně
prováděla svoji práci na čerpací stanici v Dubňanech. Další skupiny pracovaly v
Hodoníně a Vracově.

Ze začátku jsem se obávala, že naše práce bude jednotvárná, nicméně po chvíli jsem
zjistila, že můj úsudek byl zcela mylný. Při jednání s lidmi jsme vytvořili systém,
díky němuž jsme se pravidelně střídali v jednání. Letité zkušenosti totiž ukazují,
že nejvíce neunavuje samotná práce při umývání oken, ale právě vysvětlování neinformovaným
lidem o co jde. Někteří dokonce i poněkolikáté nevěří, že si ty peníze prostě nestrčíme
do své kapsy, ale že se opravdu snažíme vydělat peníze pro dobrou věc. Někteří spoluobčané
byli dokonce tak zvídaví, že se zajímali i o naši školní docházku. 🙂 Opravdu je
někdy zajímavé, jak se lidé zajímají o své bližní, a také je zajímavé, jak široký
je pojem bližní.

Ačkoli je tento text plný ironie, jak jste asi pochopili, není jeho cílem někoho urazit nebo si stěžovat (to bych radši mohla jít na hlavní nádraží:-)) Naopak je jeho úkolem pouze zábavně informovat o akci, která probíhá už několik let, a je tedy opravdu těžké přidat něco nového. Zážitky jsou velice individuální a každý rok odlišné. Jmenovat je tady by zabralo hodně času a troufám si říci, že by to asi ani nikdo nečetl. Máme to každý ve své hlavě. Letos jsem byla opravdu spokojen a hodlám v práci pokračovat i příští rok a ostatní asi také (abych tam nakonec nebyla sama:)). Možná bych uvítala, kdyby tato akce měla trochu větší reklamu, protože mnoho lidí většinou ani neví, že se něco děje. Každopádně příště uvidíme, co se zlepšilo a co zůstalo stejné…

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem obsluhám na benzínce, že to s námi vydrželi 😉 a také jejich zaměstnavatelům, že byli tak ochotní a nechali nás tuto akci pořádat….