Kolotocari-16

Zahajovací táborák s Kolotočáři a Lanáčem

Po velkých prázdninách jsme se zase všichni sešli na zahajovacím táboráku u Klubovny v sobotu 8.9.

Letos bylo o doprovodný program pro širokou veřejnost postaráno velekolepě a to hlavně za pomocí mladších rádců a rádkyň z oddílů Tuláci a Squaw, kteří se zapojili do projektu Finanční gramotnost – Akce pro veřejnost.

Cílem bylo názorně ukázat klukůma holkám z 1. stupně, že každá sranda něco stojí a to za pomocí hry Kolotočáři. Jak již tomu v životě bývá, aby se mohly peníze utratit například za projížďku na koni, pokreslení obličeje či zakoupení sladkosti v bufáči, je potřebné si je nejdřív vydělat. Možností bylo hned několik od zahradničení, přes stavění domečků skřítkům až po vyzkoušení si elektrikaření formou drátové dráhy.

Velkou atrakcí bylo malé lanové centrum plné lanových překážek. Pod vedením zkušeného instruktora Čoka si děti mohly vyzkoušet, v rámci projektu Adrenalinové odpoledne, projít se ve výšce okolo deseti metrů a pak se snést na zem. (vše samozřejmě jištěně).

Vrámci akce proběhlo hlasování naší střediskové fotosoutěže, vyhlášení vítězů a předání cen. – tom víse Palis ve svém příspěvku.

Nechyběl ani táborák a špekáčky.

Z ohlasů soudím, že se letošní zahájení skautského roku povedlo. Děkuji všem kterí se podíleli na průběhu akce. Hrach

 

P1280076

Táborák u klubovny

konaný ku příležitosti zahájení nového skautského roku proběhl zdárně v sobotu 11. 9. 2010. Oheň hořal od 19 až do 2 hod. Brzo se setmělo, ale noc byla na tu bídu kupodivu teplá. Dnes je to přesně 9 roků co spadly v New Yorku ty dvě veliké chalupy, tak jsme si vzpomněli. Účast byla dobrá i když to spíše vypadalo jak setkání KPS.  Špekáčky byly opečeny a snězeny a šáší, které zbylo po budování kanalizace bylo takřka beze zbytku spáleno. Setkání u táboráku u klubovny proběhlo prostě zdárně. Poděkování patří odd. Tuláci pod vedením Šama za přípravu dřeva a Šakalovi za totéž + příprava občerstvení pro starší osazenstvo táboráku. Palis