02_Sobota_9

Společně proti leukémii 2019

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky.
U nás v Ratíškovicích se sbírka konala ve dnech 7. až 9. června a zapojily se všechny tři místní oddíly – Tuláci, Squaw a Trojka. Sbírka se u nás koná již každoročně, letos poprvé všechny 3 dny víkendu, každý den od 8 do 16 hodin. Počasí bylo vesměs přívětivé, většina řidičů taktéž.
Celkem jsme umyli okna na 321 autech (pátek 98, sobota 113, neděle 110), ale toto číslo není faktický počet přispěvatelů, vzhledem k tomu, že velký počet lidí pouze přispěl a nechtěl umýt okno, či na benzínce autem vůbec nebyli.
Letošní celková vybraná částka činí 19 928 korun (loňský výtěžek byl 16 616 korun). To je opravdu velká částka, která poputuje na dobrou věc a všem, kteří se do sbírky zapojili, či přispěli, srdečně děkujeme!
IMG_20180609_095737

Společně proti leukémii 2018

Ve dnech 8. a 9. června 2018 se oddíly Tuláci a Squaw zapojily do celostátní sbírky Společně proti leukémii, stejně jako i v předchozích letech.

Celkem jsme umyli okna na 322 autech (v pátek 120 a v sobotu 202) a celková vybraná částka činí 16 616,- korun! To je opravdu hodně a všem, kteří se zapojili, či přispěli srdečně děkujeme! 🙂

Zde je odkaz na událost na střediskovém Facebooku.

O sbírce:

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby.
Sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky.
www.skaut.cz/protileukemii

kapka_04_2

Kapka 2004

Jako už poněkolikáté jsme se vydali na benzínky protáhnout si tělo, omrknout nová
auta no a mimo jiné taky umýt jim přední sklo (bohužel jsme byli někdy nuceni umývat
sklo i těm starým:)). Nikoli však proto, abychom měli dobré svědomí, že všichni
budou dobře vidět na cestu, ale proto, abychom vydělali nějaké peníze pro Nadaci
na transplantaci kostní dřeně. Naše pracovní skupina (Kuri, Špunt, Lenka, Milda a Venda),
která pracovala pod spolehlivým a zodpovědným dozorem Mildy a Kuri, zodpovědně
prováděla svoji práci na čerpací stanici v Dubňanech. Další skupiny pracovaly v
Hodoníně a Vracově.

Ze začátku jsem se obávala, že naše práce bude jednotvárná, nicméně po chvíli jsem
zjistila, že můj úsudek byl zcela mylný. Při jednání s lidmi jsme vytvořili systém,
díky němuž jsme se pravidelně střídali v jednání. Letité zkušenosti totiž ukazují,
že nejvíce neunavuje samotná práce při umývání oken, ale právě vysvětlování neinformovaným
lidem o co jde. Někteří dokonce i poněkolikáté nevěří, že si ty peníze prostě nestrčíme
do své kapsy, ale že se opravdu snažíme vydělat peníze pro dobrou věc. Někteří spoluobčané
byli dokonce tak zvídaví, že se zajímali i o naši školní docházku. 🙂 Opravdu je
někdy zajímavé, jak se lidé zajímají o své bližní, a také je zajímavé, jak široký
je pojem bližní.

Ačkoli je tento text plný ironie, jak jste asi pochopili, není jeho cílem někoho urazit nebo si stěžovat (to bych radši mohla jít na hlavní nádraží:-)) Naopak je jeho úkolem pouze zábavně informovat o akci, která probíhá už několik let, a je tedy opravdu těžké přidat něco nového. Zážitky jsou velice individuální a každý rok odlišné. Jmenovat je tady by zabralo hodně času a troufám si říci, že by to asi ani nikdo nečetl. Máme to každý ve své hlavě. Letos jsem byla opravdu spokojen a hodlám v práci pokračovat i příští rok a ostatní asi také (abych tam nakonec nebyla sama:)). Možná bych uvítala, kdyby tato akce měla trochu větší reklamu, protože mnoho lidí většinou ani neví, že se něco děje. Každopádně příště uvidíme, co se zlepšilo a co zůstalo stejné…

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem obsluhám na benzínce, že to s námi vydrželi 😉 a také jejich zaměstnavatelům, že byli tak ochotní a nechali nás tuto akci pořádat….

 

hoshoo_logo

Kapka 2003

SPOLEČNĚ PROTI LEUKEMII
Kapka je každoroční několikadenní akce, pořádaná Nadací pro transplantaci kostní dřeně a Junákem, svazem skautů a skautek ČR, na podporu programu transplantací kostní dřeně v České republice.

Rok od roku je Kapka silnější a silnější, čímž více a více pomáhá nemocným. Nic z toho by nebylo možné bez Junáka. (MUDr. Vladimír Koza, předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně)

A tak se i náše středisko zúčastnil této akce, která byla věnována výběru peněz na transplantaci kostní dřeně. Úkolem účastníků bylo umýt skla na automobilech u čerpacích stanic a následně vybrat nějaký ten peníz. Nyní se podívejme jak se naší adepti tohoto úkolu zhostili!

Letos se zúčastnily 3 posádky. Dvě posádky byly v Hodoníně a ta třetí ve Svatobořicích – Mistříně.
Celková vybraná částka: 10 446,80 Kč

Více informací o akci kapka najdete na této stránce: www.skaut.cz/kapka
Více informací o transplantaci naleznete na: www.kostnidren.cz

hoshoo_logo

Kapka 2002

Rok od roku je Kapka silnější a silnější, čímž vice a více pomáhá nemocným.

Nic z toho by nebylo možné bez Junáka. (MUDr. Vladimír Koza ,předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně)

A tak se i náš oddíl zúčastnil této akce, která byla věnována výběru peněz na transplantaci kostní dřeně. Úkolem účastníků bylo umýt skla na automobilech u čerpacích stanic a následně vybrat nějaký ten peníz.Nyní se podívejme jak se naší adepti tohoto úkolu zhostili!

Letos se zúčastnily 4 posádky.Obsadili jsme čerpací stanice v Moravském Písku, Vlkoši, Hodoníně a Svatobořicích.

V pátek ráno 21.června jsem přišla společně se Špuntem do klubovny na akci, která se jmenuje KAPKA 2002 a spočívá v tom že umýváme okna autům na benzínkách a peníze, které za to dostaneme od řidičů jdou na nadaci, která financuje dárcovství kostní dřeně.
V klubovně už byli Essmo a Milda.Asi ze 15 min. přijeli Blesk a Joe. Dostali jsme trička a kasičku. A blesk nás postupně rozvezla na benzínky.Já jsem byla společně s Vendou a s Lenkou z Vlkoše v Hodoníně.Ze začátku jsem se trochu bála, ale ani nebylo čeho.Řidiči byli většinou příjemní a i obsluha benzínky byla super.Největší šok ale byl, když Venda umyla jednomu pánovi okno a on jí dal 1000 Kč, to jsme všichni mysleli, že se nám to jen zdá.
Jinak se mi ten den líbil, nemusela jsem být ve škole, ale těch 8 hodin neutíká jak nic a člověk je večer pěkně unavený.Nicméně za rok půjdem zas.

Vybraná částka: 13 994,70 Kč