30-let_plakat

Oslava 30 let od znovuobnovení skautingu ve Vracově

Dne 28. května 2022 vracovští skauti uspořádali v areálu Březíčka akci k třicetiletému výročí od znovuobnovení této organizace ve Vracově.

Počátky skautingu ve Vracově dle pamětníků začaly již mnohem dříve, zřejmě již v době po druhé světové válce. Bohužel se však z tohoto období nedochovalo mnoho záznamů a není tak možné datovat s přesností toto období blíže.

Doložené začátky znovuobnovení vracovského skautingu se tak datují do září roku 1991, kdy ve Vracově vznikly samovolně a na sobě nezávisle dvě skautské družiny. Jedna pod vedením Kristýny Prechtlové a Moniky Gasnárkové. Tato se scházela v parku u sokolovny. Druhou družinu vedla Martina Lukešová se svou sestrou Dagmar a tato se scházela v dnes již neexistujícím domě v ulici Písečné. V měsíci říjnu téhož roku se obě družiny sloučily, k vedení se přidali Markéta Kunertová, Renata Lopraisová, Tomáš Hauser a 1. listopadu 1991 vznikl „Druhý dívčí oddíl Vracov” se dvěma družinami skautek a jednou družinou světlušek. Tento oddíl pracoval pod skautským střediskem Kyjov.

Samostatné Středisko Junáka Vracov je zřízeno 1. ledna 1993, ihned 7. ledna téhož roku vzniká „První chlapecký oddíl” pod vedením Tomáše Hausera.

V roce 2007 středisko ukončilo svou činnost a oddíly přešly pod středisko Ratíškovice, kde jsou dodnes. V současnosti ve Vracově funguje oddíl Andromeda se čtyřmi družinami, které se scházejí každé pondělí a středu.

V průběhu 30 let prošly vracovským skautingem tisíce dětí a dospělých. Středisko Junáka Vracov svou činnost uskutečňovalo nejen ve Vracově, ale i v Domaníně, Skoronicích, Vlkoši, Dubňanech, Těmicích, Syrovíně, Ježově a Žeravicích.

V rámci oslav byla akce rozdělena do dvou částí, a to pro veřejnost se zahájením ve 13:00 a od 17:30 pro pozvané bývalé i současné členy.

Část pro veřejnost byla zahájena slavnostním tradičním skautským nástupem ve skautských krojích, jehož neodmyslitelnou součástí bylo zahájení akce zaseknutím sekyrky od jedné ze zakladatelek Martiny Rybové (rozené Lukešové). Poté se již všichni přesunuli ke svým úkolům či stanovištím. Pro veřejnost, a to zejména pro děti, byla připravena stanoviště s jednotlivými skautskými dovednostmi, které si mohly vyzkoušet. Pro všechny byl následně připraven táborák, kde si mohli opéct špekáčky či tzv. hady na klacku.

Po celou dobu byla také otevřena výstava historických materiálů v podobě kronik, fotek, různých zápisů i materiálů z činnosti z průběhu celých třiceti let. Výstava byla umístěna v nové skautské klubovně a nutno podotknout, že se u ní hezky vzpomínalo a spousta návštěvníků se v historických materiálech i našla.

Po ukončení části pro veřejnost se již v části pro zvané zejména vzpomínalo, sedělo u ohně, hodně smálo a nechtělo se domů.

Akce se vydařila nejen díky bohaté účasti veřejnosti, ale i díky zajímavému programu.

Vracovští skauti také rádi na tomto místě vyslovují velké poděkování panu starostovi, radním i zastupitelům Města Vracova za poskytnutí nové klubovny v areálu Březíčka a také za dlouholetou spolupráci a podporu v materiální i nemateriální oblasti.

Poděkování patří i těm, kteří se na akci podíleli, tedy všem aktivním členům vracovského skautingu, mezi nimiž je spousta mladých a skvělých lidí, a také dříve narozeným a pamětníkům začátků znovuobnovení.

Co dodat? Skauting jako takový dává lidem základní životní hodnoty a spoustu dovedností. Smysl pro pravdu a čest, úctu k přírodě i lidem, hodnotu svobody a demokracie, hodnotu přátelství a pevného lidského společenství, ochotu pomoci nejen v nouzi a v neposlední řadě vědomí osobní zodpovědnosti. Ne nadarmo se mezi námi skauty říká: „Jednou skautem, navždy skautem”. Je to něco, co zůstává hluboko v srdci bez ohledu na množství zážitků.

A co popřát do dalších let? Ať je jich minimálně víc, než jednou tolik, spoustu aktivních členů, pevné zázemí, radost ze skautování, pevných přátelství, spousty jedinečných zážitků a práce nejen s dětmi.

Za vracovské skauty a skautky Jana Varjanová

 

P1050512

Oslavy 40 let 1. junáckého oddílu Tuláci Ratíškovice

V sobotu 16.10. probíhaly u junácké klubovny v Ratíškovicích oslavy kulatých narozenin našeho junáckého oddílu Tuláci, celkem jsme tedy oslavili 40 roků. Sešel se velký počet bývalých i současných členů, příznivců Junáka a i veřejnosti. Bývalí členové se doslova rozplývali nad vystavenými kronikami a fotkami, mladší generace si zase poseděla u promítání výběru historických i současných fotek. Někteří zase ocenili bohaté občerstvení, které provázelo celou akci – sladké i slané, dort a grilované klobásky. Při stmívání se zapálil táborák, kde se posedělo až do noci, opékly špekáčky a něco i zazpívalo. Po celou dobu byl otevřen i fotokoutek, kde se mohli návštěvníci nechat vyfotit s různými rekvizitami a proprietami, dost návštěvníků si i zakoupilo výroční tričko vydané právě k těmto oslavám. Akci hodnotíme zdárně, děkuju současnému vedení oddílu za pomoc při realizaci a všem návštěvníkům za pohodový průběh akce. Doufám, že se potkáme i za dalších 10 let!

P1240684_1

Oslava 31 let oddílu Trojka sobota 4. září 2021

Oslava 30+1 let oddílu Trojka – sobota 4. září 2021 u skautské klubovny v Ratíškovicích.

 

P5050062

100 let skautingu, Kyjov Tuláci

V sobotu jsme jeli k příležitosti 100.let založení českého skautingu do Kyjova na závod. Závod se konal v parku před klubovnou v Kyjově.Každý soutěžil sám za sebe,pro účastníky závodu bylo nachystáno 13 her např. střelba s luku a vzduchovky,hloupý honza a jiné. Po vyhlášení výsledku jsme šli na náměstí a kdo chtěl tak se šlo na nanuka a po nanuku jsme šli na akedemii kde měli skauti z kyjova nachystané různé scénky.Potom jsme šli hledat ke kapli kešku, ale ta se nám nepodařila najít.Tak po neuspěšném hledání jsme se vydali na autobus.A jeli jsme dom. Zapsal Jakub Ležák

 

IMGP2243_0

30 let činnosti oddílu Tuláci

Již 30 let jsou Tuláci oddílem, jež nejen stále působí v Ratíškovicích, ale zapsal se i v duších mnoha členů, kteří jím za tu dobu prošli.

V sobotu 3. září léta páně 2011 jsme uspořádali pro všechny členy, jak nynější, tak i bývalé, oddílovou výstavu. K vidění byly fotky, kroniky a některé z mnoha artefaktů tuláckého života, jako jsou kaluty a oběžníky.

Co by to bylo za oslavu bez táboráku, jídla v podobě grilovaného masa, jehož přípravy se ujmuli rádci, a doprovodného programu, se kterým nám pomohl Čok a jeho lanové lávky.

Tímto chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě akce. Vedoucí oddílu Jiří “Hrach” Stokláska

Fotky z akce sou zde:

https://picasaweb.google.com/st.j.hrach/30LetOddiluTulaci# 

 

P1310025

20 let oddílu TROJKA

Už během týdne jsme začali s přípravami oslav 20 let oddílu. Chystali jsme plátna s fotkama, kroniky, oddílové časopisy, fotoalba a já nevím co ještě. V pátek před zahájením jsme ještě postalili vedle klubovny týpko a vyzdobili jsme jej. Několik drobných úprav a bylo vše redy. P šesté hodině se u klubovny sešlo kolem třicítky příznivců trojky, tak jsme mohli slavnostně pokřtít almanach a otevřít výstavu….

Pak už to bylo v duchu prohlížení fotek, vzpomínání, baštění buchet a opékání špekáčků. Během pátku se na výstavě vystřídalo přes padesátka lidí. V sobotu výstava pokračovala. Ráno ji navštívili hlavně účastníci svojsíkova závodu a večer čarodějnice. V něděli se objevilo už jen pár návštevníků, kteří vyráželi na procházky do lesa. Všem příznivcům děkujeme za návštěvu.

 

IMGP9993

Oslava 20.let oddílu Squaw

Podzimním šerem 20.listopadu 2010 ke klubovně připutovaly současné i bývalé Squawky a my jsme tak mohly oslavit své krásné 20.narozeniny. Sešly sme sa v hojném počtu, až nám skoro klubovna byla malá, ale dobří lidé se vejdů všude. Program byl nabitý a tak jsme začaly hned po páté hodině, na kterou byl nahlášen start. Na začátek jsme si daly pár seznamovacích her, abysme si zejména my vedoucí zopakovaly jména nových světlušek. Velice sme se u toho bavily a tak nám ani nepřišlo, že už se blížila sedmá hodina, na kterou nám šéfkuchařka Evka připravila výbornů večeřu. Na svátečním menu byly těstoviny s masovou omáčkou, případně na sladko s grankem a cukrem, takže si každý přišel na své a olizovaly jsme se až za ušima.

Po večeři přišel okamžik, na který sme všecky čekaly. Správný oslavenec musí dostat pěkné dárky a my jsme si nadělily oddílové trička, šátky a odznáčky. Náležitě vystrojené jsme udělaly všeoddílovou fotku a podepsaly jsme se do fungl nové oddílové kroniky. Pak přišel čas pro šikovné ruce. Světlušky měly jako rukodělku vánoční sněžítka a domečky – svícny z alobalu. Pod vedením Elky a Terky se všem dílo dařilo pod rukama a za chvíli všude létaly třpytky ze sněžítek (a po klubovně létalo plno princezen ze stříbrnou vločkou na čele) a na krbové římse se  vyjímaly krásné domečky. Starší mezitím pod dohledem Káji a Hany Bany motaly kofoláčky a sešla se nám jich pěkná řada – od fanouška Green Day přes metalistu až po elegantní slečnu.

Během rukodělky nám pěkně posedlo a tak přišel čas na další překvapení večera – na žádné oslavě nesmí chybět dort! My jsme měly pochopitelně speciální s naším znakem, který nám vyrobila šikovná Hančí Šťastná. Nejenom že byl pěkný, ale byl aj dobrý! Jenom se po něm zaprášilo. Po troše sladiska jsme si daly eště pár her, nachystaly jsme si ležení a nastal čas jít do postele. Menší holky spaly nahoře pod pohledem Šurky a Elis, zatímco zbytek vedení si se staršíma ustlaly dole, aby mohly přikládat do krbu a plkat. Postupně jsme všechny poklidně usnuly.

Ráno byl tzv. samovolný budíček, to znamená že nás dole probudilo dupání holek zvrchu 🙂 Tak jsme se vysoukaly ze spacáků, daly si snídani (za úžasné čerstvé rohlíky děkujeme opět Evce, která nám jich zašla kúpit) a pak jsme musely po tom velkém veselí taky uklidit. Bylo nás jak much a tak jsme měly v mžiku hotovo. Při čekání na rodiče jsme si ještě před klubovnou zahrály nějaké hry a pak jsme se všechny po pěkné oslavě rozešly dom.

Oslava 20.let se nám pěkně vydařila a budeme se snažit, aby oddíl Squaw za dalších 20 let měl zase tak pěknů oslavu s tak hojným počtem účastníků. Návštívil nás Marťan s Nelinkou a Kostička. Přišly aj Šurka s Kvašačků, které si nás vedoucí pamatují eště jako usoplené děcka, které měly v junáku na starosti. To, že jsme oslavily 20.let existence, je aj jejich zásluha a všech ostatních vedoucích a členek, které oddíl vytvářely a rozvíjely. Tak na dalších pěkných 20 let! 🙂

Na fotky z oslavy se můžete podívat tady:

http://picasaweb.google.com/113308521040012866498/Pochrap20LetOddiluSquaw?feat=directlink

 

07vyroci12

17. výročí oddílu Squaw